Fundacja Impuls, Mediacje Szczecin, Szkoła Mediacji, Mediatorzy Szczecin

O nas

 

"ZOSIA I FRANUŚ W KRAINIE PIENIĘDZY"

PROJEKT FUNDACJI POROZUMIENIA SPOŁECZNEGO I INTEGRACJI IMPULS
I PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 48 LEŚNA GROMADA
REALIZOWANY Z NARODOWYM BANKIEM POLSKIM W RAMACH
PROGRAMU EDUKACJI EKONOMICZNEJ

Dzieci uczestniczą w zajęciach edukacji ekonomicznej tzn: poznają podstawowe pojęcia ekonomiczne takie jak: pieniądze, monety, banknoty, bank, konto, oszczędzanie itd.  Zosia i Franuś wprowadzają dzieci do krainy pieniędzy poprzez piosenki, rymowanki, zabawy i scenki sytuacyjne. Dzieci pracują też w kartach – które przynoszą do domu, a rodzice mogą zobaczyć czego dotyczyły zajęcia. W trakcie spotkań z Zosią i Franusiem dzieci są bardzo chętne do współpracy – angażują się, śpiewają piosenkę i inscenizują ją razem z głównymi postaciami. 

http://www.lesnagromada.szczecin.pl/?p=31368&preview_id=31368&preview_nonce=2c3cee03a9&preview=true


Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji „Impuls” w Szczecinie
www.impuls.szczecin.pl

KRS 0000293929
REGON 320440441
NIP 8522521937

 Fundacja powstała 27 listopada 2007 roku

Od kilku lat szkolimy mediatorów, którzy prowadzą mediacje na terenie całego kraju. 

Fundacja od  2007 roku  do 2013 roku przeprowadziła następujące zadania :
1. Przeprowadzenie  tz. "Białych Sobót" dla gminy Trzebiatów w   latach 2008-2011 roku. Specjaliści z dziedziny psychologii ,pedagogiki ,logopedii, prawa , terapii . Zajęcia odbywały się co miesiąc oprócz czasu wakacyjnego .
2. Przeprowadzenie w latach 2008 -2009   dwóch cykli szkoleń  dla bezrobotnych  z gminy Pyrzyce w ramach współpracy z PUP w Pyrzycach  .
3. Przeprowadzenie w 2008 r treningu ART dla gminy Kobylanka .
4.Przeprowadzenie  w latach 2008-2013  ponad 150 szkoleń dla rad pedagogicznych przedszkoli , szkół podstawowych ,gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych ,burs szkolnych . Przeszkolono pracowników gmin, policjantów itp.
5. Przeprowadzenie w latach 2008-2013 XIX Szkół Mediacji zakończonych certyfikatem i wpisem na listę mediatorów w 8 Sądach Okręgowych (Poznań, Opole, Bydgoszcz, Gorzów WLKP, Koszalin, Szczecin, Zielona Góra, Wrocław). Przeszkolono ponad 450 mediatorów sadowych i społecznych .
6.Przeprowadzenie 4 cykli  szkoleń dla nauczycieli, pracowników sądów, kuratorów ,policjantów , pracowników ośrodków pomocy rodzinie   o tematyce  "Rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" i "Zespół około rozwodowy dziecka".
7. Przeprowadzenie  z wypracowanych funduszy zajęcia profilaktycznych  z zakresu HIV/AIDS dla dzieci szkól podstawowych i gimnazjalnych 6 szkół
8.Zorganizowaliśmy  na zlecenie  Kuratorium Oświaty w Szczecinie szkolenia dla nauczycieli szkół gimnazjalnych . Program autorski do  „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z zakresu dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów gimnazjów z obszarów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Szkolenie adresowane jest do wybranych do projektu gimnazjów , które  osiągały niskie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej.” Szkolenie przeszło około   550 nauczycieli. w 2010 roku oraz II część  dla 500 nauczycieli w 2011r.
9. Przeprowadzenie z wypracowanych funduszy  zajęć  „Mediacje w przedszkolu”- jak radzić sobie z konfliktem dla 7 przedszkoli publicznych w Szczecinie , oraz w szkole podstawowej
10. Współorganizowaliśmy  półkolonie w Szkole Podstawowej nr 64 w Szczecinie,
11. Zorganizowanie  3  Treningów  Zastępowania Agresji  ART dla prowadzących
12. Przeprowadzenie  Szkolenie dla rodziców -" Wychowanie bez klapsa"
13. Zorganizowaliśmy  Kancelarię mediacji i Negocjacji
14. Wydajemy od lutego 2012 r   bezpłatny dwumiesięcznik  ekologiczny dla rodziców i nauczycieli oraz dzieci  i uczniów wczesnoszkolnych -"ECOSTL " o nakładzie 6000 egzemplarzy  . Rozprowadzany w 80 przedszkolach i 10 szkołach podstawowych .
15. Przeprowadzenie   warsztatów dla studentów.
16.  Przeprowadzenie  szkolenia ,warsztatu dla pracowników sądowych .
17. Przygotowanie  cyklu szkoleń ( po 5-7) dla 2 szkół gimnazjalnych wprowadzających klasy terapeutyczne.
18. Prowadzimy  terapie ,psychoterapie , psychoedukacje, dla dzieci ,rodziców i młodzieży.
19. Przeprowadzenie  I Szkoły Gotowania Makrobiotycznego oraz założyliśmy Klub Zdrowego Odżywiania . Prowadzimy również zajęcia z dietetyki.
20. Przeprowadzono dla 3 grup młodzieży i dzieci treningu ART .
 
Fundacja rozwija się w czterech działach :
1. Mediacje ,szkoły mediacji, kancelaria mediacji ,
2. Zdrowy styl odżywiania , gazeta " Ecostyl", szkoła gotowania, dietetyka, terapia dietą naturalną,
3. Poradnictwo ,diagnoza ,terapia  i szkolenia dla rodziców ,dzieci ,
4. Szkolenia dla różnorodnych odbiorcó
Zajęcia prowadzą psychologowie ,psychoterapeuci, terapeuci, pedagodzy z 20 i więcej lat praktyki zawodowej , dietetyk, doradcy zawodowi , policjant,
 To tylko część  działań  przeprowadzonych przez fundację .

 

 

 

SZKOLENIA Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniami, skontaktujcie się z nami

Serdecznie zapraszamy!

 

                                

 

TEMAT: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I TEORIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 

CELE/KORZYŚCI: Uświadomienie uczestnikom szkolenia źródeł prowadzących do uzależnień, konsekwencji nałogów i współuzależnienia oraz sposobów zapobiegania uzależnieniom.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Podstawowe wiadomości na temat uzależnień:
 1. Przyczyny uzależnień.
 2. Rodzaje uzależnień.
 • Profilaktyka uzależnień:
 1. Jaka powinna być profilaktyka?
 2. Poziomy zewnętrzne człowieka                     w odniesieniu do oddziaływań profilaktycznych.
 3. Poziomy wewnętrzne człowieka w odniesieniu do oddziaływań profilaktycznych.
 4. Niezbędne umiejętności.
 5. Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży.
 • Współuzależnienie: przejawy i sposoby przezwyciężania.

Wykład, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów.

6h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

TEMAT: TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH

 

CELE/KORZYŚCI: Podstawowym celem szkolenia jest wdrożenie zasad asertywnego postępowania w życiu codziennym poprzez trening zachowań asertywnych.   

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Mapa asertywności – jaki jestem dziś?
 • Moje asertywne prawa.
 • Podstawowe wiadomości na temat asertywności.
 • Jak rozpoznać postawę asertywną, bierną, agresywną, manipulacyjną? – ćwiczenia.
 • Dlaczego zachowujemy się asertywnie, ulegle, agresywnie, manipulacyjnie i co ryzykujemy takim zachowaniem?
 • Zachowanie asertywne – ćwiczenia.
 • Potencjalne sfery problemów – ćwiczenia.
 • Zachowania agresywne, bierne, manipulacyjne                       i asertywne – w kontekście sygnałów werbalnych                 i niewerbalnych.
 • Jak ćwiczyć pozytywną postawę każdego dnia?
 • Podstawowe umiejętności asertywne – ćwiczenia                w grupach.
 • Film szkoleniowy „ASERTYWNOŚĆ” – rozwiązanie konfliktów  w relacjach zawodowych.
 • Podsumowanie poruszanych na zajęciach zagadnień oraz zadanie domowe.

 

Wykład, drama, meta plan, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, ankieta.

6h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

TEMAT: WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

CELE/KORZYŚCI: Uzmysłowienie sobie zagadnienia jako obraz samego siebie wpływa na życie człowieka w wymiarze społecznym, rodzinnym i emocjonalnym oraz zachęcenie uczestników do pracy nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości oraz swoich bliskich.

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Jak postrzegam siebie? –ankieta.
 • •        Moje cechy pozytywne i negatywne – test.
 • •        Podstawowe wiadomości na temat poczucia własnej wartości.
 • •        Zewnętrzne przejawy poczucia własnej wartości – praca w grupach.
 • •        Skąd bierze się moja samoocena?
 • •        Pięć warunków wysokiej samooceny – od wczesnego dzieciństwa.
 • •        Przekonania, które umacniają – praca w grupach.
 • •        12 zasad budowania pewności siebie.
 • •        Uśmiechnij się do siebie – metaplan.
 • •        Zostań agentem pozytywnego pokrzepienia – praca w grupach.
 • •        Cztery komunikaty – jak reagujemy na drobne kłopoty?
 • •        Podsumowanie poruszanych na zajęciach zagadnień oraz zadania domowe.

Wykład, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, test, ankieta, meta plan.

6h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

TEMAT: PEŁNIENIE RÓL SPOŁECZNYCH

 

CELE/KORZYŚCI: Uświadomienie uczestnikom szkolenia jak pełnione przez nich role społeczne wpływają na ich osobowość, podejmowanie decyzji oraz jak poszczególne role wzajemnie na siebie oddziaływują.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Podstawowe wiadomości na temat ról społecznych – definicje.
 1. 1.       Pojęcia.
 2. 2.       Typologia ról.
 • •        Role i interakcje.
 • •        Role i osobowość.
 • •        Konflikty ról.
 • •        Role społeczne i socjalizacja.
 • •        Uczymy dzieci reguł życia społecznego.
 • •        Role społeczne dzieci z rodzin alkoholowych.

 

Wykład, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów.

6h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

TEMAT: KIEROWNIE KLASĄ SZKOLNĄWE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

CELE/KORZYŚCI:  Rozwinięcie kompetencji nauczycieli czyli opanowanie wiedzy             i umiejętności psychopedagogicznych w stopniu umożliwiającym współtworzenie środowiska sprzyjającego nauce w sposób świadomy i efektywny.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Podstawowe wiadomości na temat zarządzania ludźmi.
 • •        Nauczyciel jako kierownik i wychowawca.
 1. a.       Style działania i komunikacji dydaktycznej,
 2. b.      Style kierowania,
 3. c.       Typy pracy nauczycieli,
 4. d.      Standardy kompetencji zawodowych nauczycieli.
 • •        Klasa szkolna jako teren działalności wychowawczej.
 1. a.       Klasa zintegrowana.
 2. b.      Wychowawca.
 3. c.       Postawy w kontaktach z młodzieżą.
 4. d.      Fazy organizowania współpracy z uczniami.
 5. e.      Bloki tematyczne do realizacji na lekcjach wychowawczych.
 6. f.        Role pełnione w klasie szkolnej.
 7. g.       Role społeczne, z uwzględnieniem ról pełnionych przez dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wychowawczo.
 8. h.      Szkolne gry uczniów.
 9. i.         Zastosowanie metod socjometrycznych w diagnozie stosunków społecznych w klasie szkolnej.
 • •        Współpraca z rodzicami.

Wykład, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów.

6h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

TEMAT: AUTOPREZENTACJA I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

CELE/KORZYŚCI: Umiejętność właściwej autoprezentacji, poznanie techniki autoprezentacji w procesie selekcji, poznanie języka ciała, uwrażliwienie na pułapki czyhające podczas rekrutacji.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Ćwiczenia praktyczne – odszyfrowywanie mowy ciała.
 • •        Sposoby odczytywania komunikatów przekazywanych za pomocą mowy ciała rozmówcy i kontroli swoich zachowań niewerbalnych.
 • •        Jak zaprezentować siebie w rozmowie kwalifikacyjnej – ćwiczenia praktyczne.
 • •        Jak zrobić pozytywne pierwsze wrażenie?
 • •        Pułapki rozmowy kwalifikacyjnej.
 • •        Scenki rekrutacyjne: Rekruter – starający się o pracę.

 

Ćwiczenia – rysunek, burza mózgów, miniwykład, scenki, prezentacja multimedialna jako wykład, ćwiczenia praktyczne, rysunek.

6h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

TEMAT: KOMUNIKACJA

 

CELE/KORZYŚCI: Ocena zasobów komunikacyjnych, poznanie stylów komunikacji             w pracy, poznanie i umiejętność omijania barier komunikacyjnych, dostosowywanie „granic” w rozmowie o pracę, doskonalenie umiejętności bezpośredniej, uczciwej i otwartej komunikacji, trening wyrażania swoich opinii, nauka wyrażania siebie i negatywnych uczuć bez ranienia innych, aktywne słuchanie, pogłębienie rozumienia siebie w interakcjach                   z ludźmi.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Określanie granic – ćwiczenia w parach – omówienie zjawiska granic (folia) – zajęcia praktyczne.
 • Komunikacja jednostronna – ćwiczenie obrazujące trudność rzeczowej komunikacji – zajęcia praktyczne.
 • Zabawa – „Klocki” – style komunikacji – trudność            w wykonywaniu nieprecyzyjnych poleceń, nauka właściwego formułowania instrukcji – zajęcia praktyczne.
 • Przedstawienie 3 stylów komunikacji (folia) – zajęcia teoretyczne.
 • Określenie własnych postaw i zachowań w procesach komunikacji – autoanaliza (test).
 • Przedstawienie podstawowych zasad skutecznej komunikacji – miniwykład.
 • Bariery komunikacyjne istniejące w kontaktach międzyludzkich, negatywne typy rozmówców – zajęcia praktyczne.
 • Doskonalenie sztuki aktywnego słuchania                          i zadawania pytań.

Ćwiczenia w parach, drama, zabawa komunikacyjna, psychotesty, miniwykład, prezentacja multimedialna jako wykład, ćwiczenia praktyczne.

6 h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: PROCES REKRUTACJI I SELEKCJI  

 

CELE/KORZYŚCI: Podstawowym celem szkolenia jest przeprowadzenie „prawdziwej” rekrutacji i konfrontacja uczestników z ich autoprezentacją.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Przypomnienie odpowiedzi na najtrudniejsze pytania rekrutujące – rundka.
 • •        Krąg: podział na rekrutera i osobę rekrutującą – scenki rekrutacyjne, filmowane przez wykładowcę – ćwiczenia praktyczne.
 • •        Omawianie przeżyć i trudności, a także zastosowanych sposobów radzenia sobie z niechcianymi emocjami i napięciem emocjonalnym.

Warsztat, drama, praca          z kamerą.

 6 h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

 

CELE/KORZYŚCI: Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników                            z metodami i technikami aktywnego poszukiwania pracy.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • 10 zasad efektywnego szukania pracy – zajęcia teoretyczne.
 • Stres związany z poszukiwaniem pracy i procesem selekcji – zajęcia teoretyczne.
 • Rynek pracy i jego specyfika – zajęcia teoretyczne.
 • Zawody przeszłości i przyszłości – zajęcia teoretyczne.
 • Instytucje pomocne w poszukiwaniu pracy – zajęcia teoretyczne.
 • Rozwój – sukces w życiu – Co to jest sukces? – zajęcia praktyczne.
 • Adres portali ze stronami ofert pracy – zajęcia praktyczne.
 • Poszukiwanie ogłoszenia nas interesującego                       z dostępnych gazet – zajęcia praktyczne.

Wykład, ćwiczenia, dyskusja.

6h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: CURRICULUM VITAE I LIST MOTYWACYJNY              W TEORII I PRAKTYCE

CELE/KORZYŚCI: Poznanie technik sporządzania aplikacji zawodowych, umiejętność samodzielnego napisania CV, umiejętność samodzielnego napisania adekwatnego listu motywacyjnego.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Prezentacja multimedialna – Tajniki dobrego CV – cechy i zasady jego sporządzania.
 • Przeanalizowanie przykładów różnych CV – ćwiczenia praktyczne.
 • Ćwiczenia praktyczne – sporządzanie własnego CV.
 • Prezentacja multimedialna – Tajniki dobrego listu motywacyjnego – zasady jego sporządzania.
 • Przeanalizowanie przykładów różnych listów multimedialnych – ćwiczenia praktyczne.
 • Ćwiczenia praktyczne – sporządzanie własnego listu motywacyjnego pod wybrane przez siebie wcześniej ogłoszenie o pracę.
 • Sprawdzenie napisanych życiorysów i listów CV przez prowadzącego.

 

Ćwiczenia, miniwykład, prezentacja multimedialna jako wykład, ćwiczenia praktyczne.

6h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI - WIZAŻ

CELE/KORZYŚCI: Uzmysłowienie sobie zagadnienia jak obraz samego siebie wpływa na życie człowieka w wymiarze społecznym, rodzinnym i emocjonalnym oraz zachęcenie uczestników do pracy nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości poprzez autoprezentację (wizaż).

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Rodzaje produktów wykorzystywanych w makijażu – pokaz z elementami wykładu.
 • Etapy makijażu.
 • Techniki i kolejność nakładania produktów.
 • Korekta cery.
 • Korekta kształtu oczu.
 • Korekta kształtu ust.
 • Korekta kształtu twarzy.
 • Charakterystyka kolorów.
 • Typy kolorystyczne.
 • Rodzaje makijażu.

 

Pokaz praktyczny                       z elementami wykładu.

6h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: NIECHCIANE EMOCJE – JAK RADZIĆ SOBIE min. ZE ZŁOŚCIĄ?

CELE/KORZYŚCI: Uświadomienie uczestnikom szkolenia wpływu emocji na życie oraz przybliżenie sposobów radzenia sobie z niechcianymi emocjami.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Emocje – naturalne wyposażenie – wypisywanie i nazywanie wszystkich ludzkich emocji – zajęcia praktyczne.
 • Sporządzenie własnej listy emocji, z którymi sobie nie radzimy – zajęcia praktyczne.
 • Trudne emocje – wykład multimedialny – zajęcia teoretyczne.
 • Niechciane emocje – wykład multimedialny – zajęcia praktyczne.

 

 

Wykład, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów.

6h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: ROZMOWA REKRUTACYJNA – SŁABE                         I MOCNE STRONY. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

CELE/KORZYŚCI: Uświadomienie uczestnikom szkolenia wpływu stresu na życie oraz przybliżenie sposobów radzenia sobie ze stresem.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Oglądanie i omawianie wszystkich mocnych i słabych stron autoprezentacji podczas rekrutacji uczestników – ćwiczenia praktyczne.
 • •        Podstawowe wiadomości na temat stresu – prezentacja multimedialna – zajęcia teoretyczne.
 • •        Radzenie sobie ze stresem – zajęcia praktyczne.

 

Wykład, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, test.

6h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ

 

CELE/KORZYŚCI: Ocena zasobów komunikacyjnych, poznanie stylów komunikacji               w pracy, poznanie i umiejętność omijania barier komunikacyjnych, dostosowywanie „granic” w rozmowie o pracę, doskonalenie umiejętności bezpośredniej, uczciwej i otwartej komunikacji, trening wyrażania swoich opinii, nauka wyrażania siebie i negatywnych uczuć bez ranienia innych, aktywne słuchanie, pogłębienie rozumienia siebie w interakcjach                 z ludźmi.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Określenie granic – ćwiczenia w parach – omówienie zjawiska granic (folia).
 • •        Komunikacja jednostronna – ćwiczenia obrazujące trudność rzeczowej komunikacji.
 • •        Zabawa – „Klocki” – style komunikacji – trudność             w wykonywaniu nieprecyzyjnych poleceń, nauka właściwego formułowania instrukcji – przedstawienie 3 stylów komunikacji (folia).
 • •        Określenie własnych postaw i zachowań w procesach komunikacji – autoanaliza.
 • •        Przedstawienie podstawowych zasad skutecznej komunikacji – Bariery komunikacyjne istniejące                w kontaktach międzyludzkich, negatywne typy rozmówców.
 • •        Doskonalenie sztuki aktywnego słuchania                            i zadawania pytań.
 • •        Co to jest asertywność – prezentacja multimedialna – wykład.
 • •        Mapa asertywności – psychotest.
 • •        Asertywne przyjmowanie ocen negatywnych                      i pozytywnych.

Ćwiczenia w parach, drama, zabawa komunikacyjna, psychotest, miniwykład, prezentacja multimedialna jako wykład, ćwiczenia praktyczne.

6h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

TEMAT: SZTUKA SKUTECZNEGO

POROZUMIEWANIA SIĘ

CELE/KORZYŚCI:

 

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Prezentacja „Dialogów sądowych”.
 • •        Określanie granic – ćwiczenia w parach – omówienie zjawiska granic.
 • •        Komunikacja jednostronna – ćwiczenie obrazujące trudność rzeczowej komunikacji.
 • •        Zabawa „Klocki” – style komunikacji – trudność              w wykonywaniu nieprecyzyjnych poleceń, nauka właściwego formułowania instrukcji – przedstawienie 2 stylów komunikacji.
 • •        Przedstawienie podstawowych zasad skutecznej komunikacji – miniwykład.
 • •        Prezentacja rodzajów pytań – omówienie.
 • •        Zabawa „Astronauci” – konferencja prasowa, praktyczne ćwiczenia umiejętności właściwego zadawania pytań.
 • •        Wykład – omówienie komunikacji niewerbalnej.
 • •        Psychozabawa – Jaki styl komunikacji preferuję?
 • •        Gra – „Napad na bank” – rozwijanie umiejętności komunikacji werbalnej i bezsłownej.
 • •        Wykład – aktywne słuchanie.
 • •        Ćwiczenia w parach: parafraza, klaryfikowanie                i odzwierciedlenie.
 • •        Przedstawienie negatywnych typów rozmówców – objaśnienie.
 • •        Inne bariery w komunikacji – przedstawienie zagadnienia.
 • •        Trening – klasyfikacji barier na podstawie przedstawionych przykładów, podawanie własnych propozycji.
 • •        Scenka przedstawiająca blokady w komunikacji – szukanie właściwych rozwiązań.

 

Wykłady i warsztaty.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

TEMAT: JAK REAGOWAĆ W SYTUACJI TRUDNEJ NA TERENIE SZKOŁY – PROCEDURY POSTĘPOWANIA                  I WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI

CELE/KORZYŚCI: Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z właściwym sposobem reagowania, adekwatnym do poziomu zagrożenia i zgodnym                   z normami prawnymi. Procedury postępowania wspomagają dyrektora, każdego wychowawcę czy opiekuna wycieczki.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Postępowanie nauczycieli wobec ucznia w sytuacji kryzysowej na terenie szkoły, zorganizowanych imprezach szkolnych oraz wycieczkach.
 • •        Podstawy prawne dotyczące szkolnych procedur.
 • •        Procedury postępowania wobec ucznia nierealizującego obowiązku szkolnego.
 • •        Zasady współpracy szkoły z Policją, Sądem, Pogotowiem, MOPS-em i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych.

Wykłady i warsztaty.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

TEMAT: KONFLIKT JAKO POTENCJALNY POCZĄTEK ZMIANY NA LEPSZE

CELE/KORZYŚCI: Szkolenie ma na celu ukazanie konfliktu jako siły tworzącej, a nie burzącej. Nauczy ono, jak dostrzegać początkową fazę sporów i wskaże, jak należy reagować, aby stały się one podstawą poprawienia sytuacji, a nie eskalowały w groźny konflikt, który trudno załagodzić. Pokaże też, jak podjąć rolę mediatora, aby skuteczniej wpływać na rozwiązywanie konfliktów.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •          Zdefiniowanie konfliktu.
 • Określenie sposobów reakcji na konflikt w zależności od jego rodzaju.
 • Istota procesu sterowania konfliktem w kierunku wykorzystania jego pozytywnych aspektów.
 • Istota procesu mediacji i jego główne etapy.
 • Ćwiczenie poznanych technik mediacji przy rozwiązywaniu przykładowych sytuacji konfliktowych w różnych relacjach.    

Wykłady i warsztaty.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

TEMAT: MANIPULACJI WSTĘP WZBRONIONY

 

CELE/KORZYŚCI: Konflikt nie jest niczym złym – jest naturalnym, potrzebnym                           i nieuniknionym procesem występującym w relacjach międzyludzkich. Niejednokrotnie przyczynia się do bardziej efektywnej współpracy i przynosi pozytywny efekt. Jak tego dokonać, kiedy przy biurku stoi zaproszony na rozmowę zdenerwowany rodzic, który próbuje manipulować nauczycielem a atmosfera gęstnieje?

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Definicja manipulacji.
 • •        Perswazja a manipulacja – różnice.
 • •        Techniki i metody manipulacji.
 • •        Sposoby unikania manipulacji.
 • •        Reagowanie na manipulację.

Wykłady i warsztaty

2h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

TEMAT: ROLA I ZNACZENIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH I KOMPETENCJI PRZYRODNICZYCH

CELE/KORZYŚCI: Uczestnicy poznają definicję kompetencji, kompetencji matematycznych i przyrodniczych, w jaki sposób stawiać i rozwiązywać problemy matematyczne i przyrodnicze, uczestnicy poznają rolę kompetencji uczenia się.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Definicja kompetencji.
 • •        Kompetencja matematyczna i przyrodnicza.
 • •        Rola kompetencji uczenia się.

 

Wykłady i warsztaty

3 godziny

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

TEMAT: MEDIACJE W OŚWIACIE

 

CELE/KORZYŚCI: Poznanie znaczenia i celów mediacji dla pokrzywdzonego, sprawcy, społeczności, społeczeństwa.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Zasady postępowania mediacyjnego.
 • •        Podstawy prawne zastosowania procedury mediacyjnej w oświacie.
 • •        Mediacja w polskim postępowaniu oświatowym.
 • •        Postępowanie mediacyjne między sprawcą                        a pokrzywdzonym.
 • •        Postanowienie o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego.
 • •        Mediacja.
 • •         

Wykłady i warsztaty

6 godzin

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

TEMAT: SZKOLENIE Z ZAKRESU WYPEŁNIANIA                           I STOSOWANIA PROCEDURY „NIEBIESKIEJ KARTY”

CELE/KORZYŚCI: Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r.                    w sprawie procedur „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245), szkoła ma obowiązek uruchomić procedurę „Niebieskiej Karty”, jeśli zaistniało podejrzenie stosowania wobec ucznia przemocy domowej.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Podstawy prawne stosowania procedury „Niebieskiej Karty”.
 • •        Niebieska Karta – A, B, C, D.
 • •        Podejmowanie działań przez przedstawiciela oświaty.
 • •        Diagnoza sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą          w rodzinie.
 • •        Pomoc psychologiczna, prawna, socjalna                              i pedagogiczna.
 • •        Informacje o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 • •        Informacja o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
 • •        Informacja o całodobowych placówkach świadczących pomoc, w tym w szczególności specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 • •        Prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

Wykłady i warsztaty

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

TEMAT: NIE! SZEPTEM O SEKSIE.

CELE/KORZYŚCI: Edukacja  seksualna młodzieży. Przedstawienie wiedzy w sposób prosty, jasny i przystępny dla młodych ludzi. Poruszenie tematów, o których być może młodzież krępuje się rozmawiać z nauczycielami, czy rodzicami. Zajęcia nastawione są na naukę komunikacji i zdobywanie wiedzy z dziedziny rozwoju psychoseksualnego człowieka.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •          Spotkanie 1. Co i skąd wiemy o seksie?
 • •          Spotkanie 2. Poczucie własnej wartości i godności a seks.
 • •          Spotkanie 3. Antykoncepcja.
 • •          Spotkanie 4. Konsekwencje współżycia.
 • •          Spotkanie 5. Konsekwencje współżycia.

Warsztaty, 5 spotkań po 1,5h = 7,5h

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

TEMAT: WYPALENIE ZAWODOWE – JAK TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ?

CELE/KORZYŚCI: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli – jakie sposoby?

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • •        Co to jest syndrom wypalenia zawodowego?
 • •        Komu zagraża wypalenie zawodowe?
 • •        Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego.
 • •        Objawy towarzyszące kolejnym fazom wypalenia zawodowego.
 • •        Mechanizm powstawania wypalenia zawodowego.
 • •        Potrzeba działań profilaktycznych.
 • •        Sygnały ostrzegawcze wskazujące na zjawisko wypalenia się.
 • •        Testy przydatne do samooceny w aspekcie wypalania się zawodowego.
 • •        Możliwości i sposoby zabezpieczania się przed wypaleniem zawodowym.
 • •        Sposoby radzenia sobie z zaistniałym wypaleniem zawodowym.

 Wykład, ćwiczenia praktyczne, rozmowa kierowana.

5h.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

                              

 

 

TEMAT: EDUKACJA POZAFORMALNA DLA NAUCZYCIELI

CELE/KORZYŚCI: Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość przygotowania                        i poprowadzenia fragmentu własnego warsztatu z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej, jak również uzyskania informacji zwrotnej od pozostałych uczestników.

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Pojęcie edukacji pozaformalnej – rozróżnienie między edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną
  • Filozofia i wartości edukacji pozaformalnej
  • Podstawowe metody edukacji pozaformalnej                       i możliwości ich wykorzystania w edukacji formalnej.

 

Szkolenie dwudniowe po 9h.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

TEMAT: AUTOPREZENTACJA

 

CELE/KORZYŚCI: Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników                           z metodami i technikami przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Inscenizacja i odgrywanie ról w parach
 • Autoprezentacja – definicja.
 • Autoprezentacja czyli jak korzystnie i wiarygodnie przedstawić swoją osobę.
 • Ponowna  inscenizacja i odgrywanie ról w parach.
 • Kilka dobrych rad przy autoprezentacji.
 • Lista pozytywów szczególnie poszukiwanych przez pracodawców.
 • Wady, które możesz podać wraz z odpowiednią formą ich przedstawienia w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Gdy szukasz pracy   „Poradnik”.
 •  Film szkoleniowy ”Autoprezentacja” .

Wykład ilustrowany, film, ćwiczenia, dyskusja.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

TEMAT:ASPEKTY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W ROZWOJU DZIECI MŁODSZYCH ( ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 6 –LATKÓW)

CELE/KORZYŚCI: Nauczyciel  zna charakterystykę psychologiczno –pedagogiczną dziecka przedszkolnego a szczególnie dziecka 6 letniego, wiej jak przebiegają procesy myślenia , rozwoju funkcji wzrokowych i słuchowych , społecznych , rozwoju mowy, wie jak należy usprawniać i rozwijać funkcje myślenia, wzrokowe, słuchowe,  zna rolę funkcji społecznych i potrafi je rozwijać i stymulować, potrafi wykorzystać wiedzę z pedagogiki i psychologii rozwojowej w celu właściwego  doboru ćwiczeń stymulujących ich rozwój . 

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 1.  Ogólna charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym - 6 letniego.
 2. Myślenie dziecka 6 letniego.
 3. Osobowość i uczucia.
 4. Potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym.
 5. Mowa dziecka  .
 6. Ogólna charakterystyka rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym.
 7. Dojrzałość emocjonalna i społeczna.
 8. Rozwój fizyczny.
 9. Rozwój emocjonalny.
 10.  Rozwój społeczno-moralny.
 11. Rozwój umysłowy.

 

10h.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

TEMAT: KREATYWNIE = AKTYWNIE - NOWATORSKIE WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

CELE/KORZYŚCI: Lubisz graffiti? A może fotografię albo video? Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i nauczyć się pracować w grupie? A może masz pomysł na projekt?

Specjalnie dla Ciebie organizujemy nowatorskie, letnie warsztaty!

TREŚCI

FORMA I CZAS

 •  Warsztaty osobowościowe.
  • Warsztaty video.
  • Warsztaty graffiti.
  • Warsztaty fotografii.
  • Warsztaty zrób swój projekt.

Warsztaty.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

TEMAT: BUDOWANIE STRATEGII PRACY                                   Z DZIECKIEM PRZEJAWIAJĄCYM ZABURZENIA ZACHOWANIA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM                              I RODZINNYM

CELE/KORZYŚCI: Nauczyciel zna definicję zaburzeń zachowania, wie jak je rozpoznać,

 wie jaki jest wpływ środowiska na zaburzenia zachowania, zna sposoby budowania strategii pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym, potrafi zbudować strategię pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym                 i rodzinnym, zna metody i sposoby pracy i postępowania z uczniem z zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

1.Czym jest zaburzone zachowanie?

2.Omówienie konkretnego przypadku dziecka przejawiającego zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.

3.Rodzinne uwarunkowania zaburzeń zachowania.

4.Zaburzenia zachowania w szkole.

5.Pułapka kar jako czynnik nakładania się procesów dysfunkcyjnych .

6.Grupa rówieśnicza jako czynnik wzmacniający zaburzenia zachowania.

7.Jak pracować z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.

8. Co to są doświadczenia korygujące?

9.Zachowania trudne a zaburzenia zachowania.

10.Budowanie strategii korygowania zaburzonych zachowań dziecka w szkole.

11.Fukcje i praca zespołu budującego strategię pracy z uczniem  przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.

12. Rola lidera w budowaniu strategii pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.

13. Zasady pracy zespołu.

14. Graficzna analiza przypadku .

15.Współpraca szkoły ze środowiskiem w pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.

16. Wsparcie dla rodziców ucznia przejawiającego zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.

 

Warsztaty 10 h.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

TEMAT: SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO

 

CELE/KORZYŚCI: Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli w przedszkolu. Po szkoleniu uczestnicy powinni:

• wiedzieć co to jest syndrom wypalenia zawodowego,

• wiedzieć komu zagraża wypalenie zawodowe,

• wiedzieć jakie są przyczyny i skutki wypalenia zawodowego,

• wiedzieć jakie są objawy towarzyszące kolejnym fazom wypalenia

   zawodowego,

• rozumieć mechanizm powstawania wypalenia zawodowego,

• rozumieć potrzebę działań profilaktycznych,

• znać sygnały ostrzegawcze wskazujące na zjawisko wypalenia się,

• znać testy przydatne do samooceny w aspekcie wypalania się zawodowego,

• znać możliwości i sposoby zabezpieczenia się przed wypaleniem zawodowym,

• znać sposoby radzenia sobie z zaistniałym wypaleniem zawodowym.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 1.  Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
 2. Podział uczestników na trzy grupy
 3. Praca w grupach –Ekscentryczne sposoby walki                 z „wypaleniem zawodowym” – ćwiczenia praktyczne
  • techniki skutecznej relaksacji
  • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi
  • ćwiczenia oddechowe
  • wybór stylu życia
  • antystresowa dieta
  • trening autogenny
 4. Podsumowanie zajęć
  • „Pół żartem – pół serio” – dziewięć metod wypalenia zawodowego wg Jay Haley’a
  • Wypalony nauczyciel – graficzne przedstawienie pół żartem wypalonego nauczyciela.

 

Wykład, ćwiczenia praktyczne, rozmowa kierowana.

5h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

TEMAT: NIECHCIANE EMOCJE – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ?

CELE/KORZYŚCI:  Uświadomienie uczestnikom szkolenia wpływu emocji na życie oraz przybliżenie sposobów radzenia sobie z niechcianymi emocjami.

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 1. Emocje – naturalne wyposażenie
  1. Emocje – próba zdefiniowania
  2. Klasyfikacja procesów emocjonalnych
 2. Inteligencja Emocjonalna
 1. Kompetencje osobiste
  1. Kompetencje społeczne
 1. Niechciane emocje – jak sobie z nimi radzić?
  1.  Gniew
  2.  Niepokój
  3. Strach
  4. Agresja
  5. Depresja
  6. Nuda
  7. Zawiść
  8. Żal i rozgoryczenie
  9. Wina
  10. Nienawiść
  11. Samotność
  12. Odrzucenie

5. Podsumowanie

 

Wykład, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów.

6h.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

TEMAT: RADA PEDAGOGICZNA JAKO ORGAN SZKOŁY

CELE/KORZYŚCI:  Szkolenie porządkuje i pogłębia świadomość nauczycieli w zakresie autonomii, obowiązków i kompetencji organu, którego są członkami.

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Uwarunkowania prawne działalności Rady Pedagogicznej w świetle ustawy o systemie oświaty.
 • Regulamin Rady Pedagogicznej.
 • Uprawnienia Rady Pedagogicznej - kompetencje stanowiące i opiniujące oraz inne wynikające z przepisów oświatowych.
 • Zadania Dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
 • Uchwała Rady Pedagogicznej - jej konstruowanie              i podejmowanie.
 • Wniosek Rady Pedagogicznej - jego konstruowanie        i przyjmowanie.
 • Opinia Rady Pedagogicznej - jej konstruowania             i wyrażanie.
 • Uchylanie uchwał niezgodnych z prawem.
 • Prawa i obowiązki osób biorących udział w zebraniu Rady Pedagogicznej.
 • Protokołowanie zebrań Rady z uwzględnieniem zasad protokołowania elektronicznego.
 • Definicja protokołu, „żelazne” punkty protokołu, zasady elektronicznego protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej, zatwierdzanie protokołu i sposoby wnoszenia poprawek do protokołu.

Wykłady i warsztaty.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: ROZPOZNAWANIA ZJAWISK PATOLOGICZNYCH I PRZESTĘPCZYCH NA TERENIE SZKOŁY

CELE/KORZYŚCI:  Dzięki zawartym w programie szkolenia licznym przykładom, grono pedagogiczne będzie mogło w praktyczny sposób zapoznać się z sytuacjami bezpośredniego zagrożenia oraz sposobami przeciwdziałania przestępczości, ponadto zdobędzie umiejętność rozpoznawania zagrożenia oraz sposób jego uniknięcia.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 1. Postępowanie wobec uczniów w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynów zabronionych w trakcie lekcji, imprez szkolnych, wycieczek szkolnych:
 • aspekty prawne użycia alkotestu,
 • aspekty prawne użycia testerów narkotyków,
 • osoby upoważnione do wykonywania testów oraz badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • kontrola osobista (przeszukanie) posiadanego plecaka lub bagażu ucznia,
 • zgoda rodziców na w/w działania,
 1. Narkotyki i używki oraz tzw. „dopalacze”
 • rodzaje i ich specyficzne nazewnictwo,
 • miejsca i sposoby wejścia w posiadanie środków odurzających,
 • przybory i sposoby zażywania,
 • reakcje organizmu na zażycie różnego rodzaju narkotyków,
 • odpowiedzialność karna za posiadanie, udzielanie, wprowadzanie do obrotu i uprawę.

 

Wykłady i warsztaty.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: SAMOROZWÓJ

 

CELE/KORZYŚCI: Doprowadzenie do samouświadomienia konieczności zmiany, wyznaczania celów, wzmocnienia własnego wizerunku, praca na słabych stronach  sfery fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i duchowej, a w konsekwencji ukazanie, iż poprzez odkrywanie relacji zachodzących między ciałem, umysłem, emocjami a duchem można zaktywizować swoje „uśpione” zasoby i zwiększyć swój wewnętrzny potencjał;

TREŚCI

FORMA I CZAS

 1. 1.      Czym jest rozwój osobisty;
 2. 2.      Coaching jako forma  wyzwalająca zmianę ;
 3. 3.      JA- postrzeganie własne , postrzeganie przez innych;
 4. 4.      Asertywność drogą do wyznaczania granic;
 5. 5.      Wyznaczanie celów ;
 6. 6.      Motywacja i osiąganie celów;
 7. 7.       Poprawa komunikacji z innymi ; umiejętności komunikacyjne , relacje z innymi;
 8. 8.      Umiejętność wystąpień publicznych;
 9. 9.      Odkrywanie własnych potencjałów i możliwości; pewność siebie i poczucie własnej wartości;
 10. 10.   Zwiększenie pozytywnej samooceny, jak również uruchomienie w sobie spontanicznej otwartości na świat;
 11. 11.  Zarządzanie czasem;
 12. 12.  Rozwiązywanie problemów ( sposoby i podejście do problemu);
 13. 13.  Czerpanie  radości i zadowolenia z życia.

Warsztat.

40h

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH ORAZ WYCHOWAWCÓW OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH.

 

CELE/KORZYŚCI:  Rozpoznawania zjawisk patologicznych i przestępczych wśród uczniów; przestępczość nieletnich; aspekty prawne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym; postępowania w określonych przypadkach bezpośredniego zagrożenia;

samoobrona dla kobiet.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 1. Postępowanie wobec uczniów w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynów zabronionych w trakcie:
 • lekcji,
 • imprez szkolnych,
 • wycieczek szkolnych.

- aspekty prawne użycia alkotestu,

- aspekty prawne użycia testerów narkotyków,

- osoby upoważnione do wykonywania testów oraz badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

- kontrola osobista (przeszukanie) posiadanego plecaka lub bagażu ucznia,

- zgoda rodziców na w/w działania,

2.  Narkotyki i używki oraz tzw. „dopalacze”

- rodzaje i ich specyficzne nazewnictwo,

- miejsca i sposoby wejścia w posiadanie środków odurzających,

- przybory i sposoby zażywania,

- reakcje organizmu na zażycie różnego rodzaju narkotyków,

- odpowiedzialność karna za posiadanie, udzielanie, wprowadzanie do obrotu i uprawę,

3. Środki przymusu bezpośredniego

- rodzaje (siła fizyczna, chwyty obezwładniające, gaz pieprzowy – miotacz i pistolet  miotający gaz z pojemnika, pistolet gazowy wymagający pozwolenia),

- obrona konieczna i stan wyższej konieczności.

Aspekty prawne przekroczenia granic obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności,

- zatrzymanie a ujęcie obywatelskie sprawcy czynu karalnego,

4. Samoobrona, umiejętność obezwładniania napastnika,

stosowanie chwytów obezwładniających,

obrona przed nożem

umiejętność wyjścia z trudnych sytuacji: śledzenie, osaczenie, napad

praktyczne zastosowanie środków przymusu bezpośredniego (obezwładnienie napastnika, zachowania się podczas sytuacji zagrażających życiu).

Powrót do domu i inne sytuacje, w których możemy zostać pokrzywdzeni.

zagrożenia w klasie

Zagrożenia podczas spotkań towarzyskich (tabletki gwałtu oraz inne środki psychotropowe )

5. Zachowania wyczerpujące znamiona czynów zabronionych        w szkole i poza szkołą.

- najczęściej popełniane przestępstwa wśród nieletnich                     i młodocianych, statystyka,

- procedury i sposoby dokumentowania zdarzeń szkolnych (czynów karalnych), m.in. molestowania ucznia przez uczniów, znęcanie się psychiczne lub fizyczne uczniów nad uczniem itp.,

- współdziałanie z organami ścigania (policja, prokuratura, sąd rodzinny i nieletnich) w przypadku ujawnienia czynów karalnych,

- współdziałanie z kuratorem ds rodzinnych i nieletnich                     w przypadku orzeczenia kurateli sądowej,

- kontakt rodziców ze szkołą

- ujawniona przemoc wobec dzieci (ślady przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej) i sposoby postępowania w takim przypadku – kontakt z rodzicami, psychologiem szkolnym, organami ścigania.

6. Broń

- rodzaje – biała, palna, gazowa, pneumatyczna, przedmioty niebezpieczne

- prawne aspekty posiadania określonego rodzaju broni,

-  zagrożenia wynikające z posiadania określonego rodzaju broni lub jej atrap,

7. Regulamin szkolny

8. Psychologiczne aspekty odparcia zamachu (fizycznego, psychicznego) ucznia.

Dominacja psychiczna nad uczniem

Jak nie dać się zastraszyć.

9. Status prawny nauczycieli.

10. Możliwość podjęcia działań prewencyjnych na terenie szkoły

Przewaga nad uczniem

11. Rozwiązywanie konfliktów

Konflikt pomiędzy uczniem a nauczycielem – mediacja – zalety            i wady

Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem

Konflikt pomiędzy nauczycielem a rodzicem

12. Godzina otwartych pytań

dot. prawa, mediacji, rozwiązywania konfliktów, zapobiegania przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

5h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: SYSTEM REAGOWANIA W SZKOLE NA ZJAWISKO CYBERPRZEMOCY

CELE/KORZYŚCI:  Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów i wszystkich pracowników szkoły. Ma ono na celu pokazanie, jak zapewnić uczniom bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii, jakie działania należy podjąć na terenie szkoły, aby uchronić ich przed dostępem do niepożądanych treści w Internecie oraz cyberprzemocą.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Identyfikacja zagrożeń oraz ich psychologiczne aspekty.
 • Zasady bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu.
 • Sposoby interwencji w przypadku cyberprzemocy.

 

Wykłady i warsztaty.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

TEMAT: SYTUACJE KRYZYSOWE A SYTUACJE TRUDNE  - SYSTEM REAGOWANIA W SZKOLE (UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, KRADZIEŻ, AGRESJA FIZYCZNA)

CELE/KORZYŚCI:  Na terenie szkoły może dochodzić do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów. Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów           i wszystkich pracowników szkoły. Ma ono na celu zapoznanie uczestników z właściwą reakcją i procedurą adekwatną do poziomu zagrożenia, zgodną z aktami prawnymi.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Podstawy prawne działań profilaktycznych i interwencyjnych.
 • Poziomy i strategie działań profilaktycznych.
 • Procedury postępowania Nauczycieli w sytuacjach kryzysowych.
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

Wykłady i warsztaty.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

TEMAT: SZKOLENIE ANTYMOBBINGOWE DLA NAUCZYCIELI

CELE/KORZYŚCI: 

TREŚCI

FORMA I CZAS

Istota i zakres mobbingu

 • Pojęcie mobbingu w ujęciu socjologicznym, w ujęciu psychologiczno - psychiatrycznym, w ujęciu prawnym
 • Główne przyczyny i uwarunkowania występowania mobbingu w organizacji:
 • przyczyny organizacyjne
 • przyczyny środowiskowe
 • przyczyny indywidualne
 • w wymiarze indywidualnym
 • w wymiarze organizacyjnym
 • w wymiarze społecznym
 • mobbing relacji przełożony - podwładny
 • mobbing relacji podwładny - przełożony
 • mobbing pomiędzy współpracownikami
 • Skala i częstotliwość występowania zjawisk o charakterze mobbingowym
 • Skutki stosowania mobbingu:
 • Rodzaje mobbingu ze względu na schemat relacji (schematy strukturalne):

Typowe działania mobbingowe

 • Wybrane klasyfikacje działań mobbingowych
 • Zachowania sprzyjające powstawaniu mobbingu
 • Zachowania patologiczne niestanowiące mobbingu
 • Metody oddziaływań mobbingowych
 • Najczęściej stosowane metody lobbingu
 • Wybrane case study

Odróżnianie zwykłych konfliktów interpersonalnych od konfliktów o znamionach mobbingu

 • Konflikt jako zjawisko interpersonalne                                  i organizacyjne
 • Różnice między konfliktem a mobbingiem
 • Diagnoza sytuacji konfliktowych
 • wybrane case study
 • proste metody diagnostyczne

Osobowość mobbera, osobowość ofiary

 • Charakterystyka sprawcy
 • Typy osobowości patologicznej sprawcy lobbingu
 • Typowe zachowania mobbera
 • Cechy charakterystyczne ofiar mobbingu
 • Typy osobowości ofiary
 • Zespół kozła ofiarnego
 • Fałszywe ofiary mobbingu

Metody zaradcze w sytuacjach mobbingowych w miejscu pracy

 • Wymiar indywidualny
 • Mechanizmy obronne
 • Zachowania asertywne
 • Wymiar organizacyjny
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania lobbingu
 • Obowiązki pracodawcy a przeciwdziałanie lobbingowi
 • Wewnętrzne organy antymobbingowe i postępowań polubownych

Odpowiedzialność z tytułu stosowania mobbingu

 • Ogólny zarys odpowiedzialności z tytułu stosowania mobbingu
 • Odpowiedzialność pracownika na zasadach prawa pracy
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu przed sądami powszechnymi.

 

 

Wykłady i warsztaty.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

CELE/KORZYŚCI:  Szkolenie przeznaczone jest dla:

- pracowników pracujących z danymi osobowymi

- kierownictwa , kadry zarządzającej

- pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością, Audytorów Wewnętrznych.

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 

 1. Źródła prawa ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem
 • Ustawy o ochronie danych osobowych
 • Ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Rodzaje danych chronionych
 • Podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych
 • Podmioty, których dane są chronione
 • Dane osobowe
 • Zbiór danych
 • Przetwarzanie danych
 • Odbiorcy danych
 • Administrator danych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Organ ochrony danych osobowych
 • Odbiorca danych
 • Kiedy można przetwarzać dane osobowe
 • Jakich danych osobowych niewolno przetwarzać
 • Udostępnianie danych osobowych
 • Przekazywanie danych osobowych za granice
 • Szczególne kategorie danych osobowych
 • Gdzie i kiedy mamy obowiązek zarejestrować dane osobowe
 • Jak poprawnie zgłosić zbiór danych
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
 • Techniczne aspekty związane z przetwarzanie danych osobowych
 • Warunki techniczne i organizacyjne związane z ochroną danych osobowych
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Odpowiedzialność administracyjna
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność karna
 1. Zasady i standardy ochrony danych osobowych w Polsce i Unii Europejskiej
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
 1. Omówienie podstawowych definicji i pojęć z zakresu ochrony danych osobowych
 1. Prawa i obowiązki osób chroniących dane osobowe
 2. Prawa osób, których dane dotyczą
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Zabezpieczenie danych osobowych i rejestracja zbiorów danych osobowych
 1. Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochronny danych osobowych
 1. Działalność GIODO- jego zakres działania, funkcje w procesie ochrony danych osobowych oraz kompetencje
 2. Podsumowanie szkolenia, zakończenie szkolenia.

 

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW                                                    I PROKURATORÓW NA TEMAT KONFLIKTU OKOŁOROZWODOWEGO I DYNAMIKI PROCESU ROZSTANIA MAŁŻEŃSKIEGO ORAZ PARTNERSKIEGO

 

CELE/KORZYŚCI: 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 1. Ogólna definicja przemocy emocjonalnej                                i zaniedbania emocjonalnego dzieci w kontekście rozstania partnerskiego lub rozwodu rodziców.
 2. Kategorie złego traktowania w ramach krzywdzenia              i zaniedbywania emocjonalnego, występujące w sytuacji rozstania partnerskiego lub rozwodu rodziców.
 3. Konflikt okołorozwodowy – jego specyfika                          i dynamika.
 4. Rozpoznawanie symptomów przemocy emocjonalnej występujące u dzieci w konfliktach okołorozwodowych. Nazwanie myśli, uczuć i zachowań dziecka oraz osoby odchodzącej oraz opuszczonej.
 5. Sytuacja psychologiczna dziecka uwikłanego                      w konflikt okołorozwodowy rodziców i praca psychologiczna z dzieckiem. Przedstawienie portretu psychologicznego dziecka, będącego w sytuacji rozstania partnerskiego bądź rozwodu swoich rodziców.
 6. Uregulowania kontaktów z dzieckiem – plusy                       i minusy poszczególnych rozwiązań.
 7. Strategie oddziaływań psychologicznych w celu zabezpieczenia interesów dziecka przy wykonywaniu kontaktu z rodzicem. Prezentacja form pomocy dziecku i rodzinie takich jak: konsultacja psychologiczna, poradnictwo wychowawcze, psychoterapia indywidualna i grupowa, grupa psychoedukacyjno-wsparciowa, mediacja.
 8. Kontakt i współpraca z rodzicami uwikłanymi                    w konflikt okołorozwodowy. Omówienie form oddziaływań oraz postaw rodziców.
 9. Mediacja jako pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów.

 

Wykład i warsztaty interaktywne.

8h

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

TEMAT: PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW                            I PROKURATORÓW NA TEMAT WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO DZIECI

 

CELE/KORZYŚCI: 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 1. Mini wykład o rozwoju psychoseksualnym dzieci                  i młodzieży.
 2. Mini wykład o masturbacji dziecięcej i praca na przypadkach, w celu ugruntowania zdobytej wiedzy.
 3. Zdefiniowanie i analiza trudności wychowawczych rodziców bądź opiekunów, pojawiających się w toku rozwoju psychoseksualnego ich dzieci.
 4. Prezentacja objawów wykorzystywania seksualnego            u dzieci i sposoby ich rozpoznawania.
 5. Metody i techniki diagnostyczne stosowane                         w diagnozie dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego.
 6. Omówienie przypadku dziecka wykorzystanego seksualnie, jako ilustracja zastosowania poszczególnych technik diagnostycznych.
 7. Sytuacja psychologiczno-seksuologiczna dziecka                w trakcie przesłuchania.
 8. Kryteria wiarygodności psychologiczno-seksuologicznej dziecka.
 9. Sposoby pomocy psychologiczno-terapeutycznej dzieciom-ofiarom wykorzystywania seksualnego i ich rodzinom.
 10. Prezentacja struktury rodziny kazirodczej.
 11. Analiza kazusów rodzin, w których dziecko zostało wykorzystane seksualnie.
 12. Portret psychologiczny sprawcy wykorzystania seksualnego dziecka.
 13. Typy osobowości matek dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego.
 14. Zasady opiniowania psychologiczno-seksuologicznego dziecka z podejrzeniem wykorzystania seksualnego
 15. Podejrzenie wykorzystania seksualnego dziecka                  w konflikcie okołorozwodowym.

 

Wykład i warsztaty interaktywne.

8h

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

TEMAT: BEZ KLAPSA - JAK Z SZACUNKIEM I MIŁOŚCIĄ WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE

CELE/KORZYŚCI:  Większa pewność siebie w roli rodzica, wiedza i umiejętności wychowawcze, praktyczne wskazówki dot. skutecznego oddziaływania na dziecko,

wsparcie i odreagowanie trudnych emocji i stresu, skorzystanie z doświadczeń innych rodziców, odetchnięcie od codziennych obowiązków, atrakcyjne materiały szkoleniowe                 i edukacyjne.

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

Warsztaty składają się z trzech bloków tematycznych:

 • „Nie” dla klapsa

Próbując odpowiedzieć na tak postawione pytanie, Rodzice przyjrzą się motywom, które nimi kierują, gdy stosują określone metody wychowawcze. Będą mieli okazję wejść             w rolę dziecka, tak aby poznać jego perspektywę.

 • Uczucia

Ten blok tematyczny da Rodzicom okazję do poznania skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami          i kontrolowania swojego zachowania w trudnych sytuacjach.

 • Zamiast klapsa

Czyli wspólne poszukiwanie skutecznych sposobów wychowawczych, które pomogą Rodzicom zachęcać dzieci do współpracy, budować silną więź z nimi i pozytywnie wspierać w rozwoju.

 

Warsztaty: 6 cotygodniowych spotkań             w godzinach popołudniowych                   (1 spotkanie trwa 2 godz.).

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W SZKOLE

 

CELE/KORZYŚCI:  Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli. Jego celem jest pogłębienie świadomości w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia w szkole     i w czasie imprez organizowanych przez szkołę .

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Podstawy prawne regulujące bezpieczeństwo                     w szkole.

 

 • Zadania Dyrektora i Nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów.

 

 • Diagnoza stanu bezpieczeństwa w szkole – propozycje praktycznych rozwiązań.

 

 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa – przykłady           z praktyki szkolnej.

 

Wykłady i warsztaty.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE NA TERENIE SZKOŁY

 

CELE/KORZYŚCI:  Jednym z podstawowych obowiązków szkoły jest dbanie                                o bezpieczeństwo uczniów oraz wspieranie wychowawczej roli rodziny. Stąd obowiązek podejmowania przez szkołę działań profilaktycznych i tworzenie odpowiednich programów umożliwiających realizację tego zadania. co zrobić, by były one skuteczne? Jak programować działania na terenie szkoły? W perspektywie wzrastających oczekiwań wobec nauczycieli, warto skoncentrować się na analizie podejmowanych dotychczas działań                        i zaplanować strategię, która będzie wspomagać pracę wychowawczą każdego z nich.

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Wyjaśnienie celów i założeń programów profilaktycznych.

 

 • Podstawy prawne działań profilaktycznych.

 

 • Współpraca profilaktyczna szkoła-dom.

 

 • Poziomy i strategie oddziaływań profilaktycznych.

 

 • Zapisy szkolnego programu profilaktyki

 

Wykłady i warsztaty.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: DZIECKO Z ZABURZENIAMI ZACHOWAŃ                      W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ – PROCEDURY                          I DOKUMENTACJA

 

CELE/KORZYŚCI:  Każdy w swej praktyce pedagogicznej zetknął się co najmniej raz                   z dzieckiem, którego zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm: nadmiernie nieśmiałym, wycofującym się, agresywnym czy nadpobudliwym. celem warsztatu jest przekazanie nauczycielom wiedzy na temat przyczyn zaburzeń zachowania dziecka                          i związanych z nimi procedur postępowania.

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Przyczyny zaburzeń w zachowaniu dzieci: doświadczenie przemocy fizycznej i seksualnej, funkcjonowanie w rodzinie patologicznej, funkcjonowanie w domu dziecka, tzw. Euro-sieroctwo i sieroctwo społeczne.
 • Granice możliwości reagowania i ingerencji.
 • Gotowe wzory dokumentacji związanej z pracą                       z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowań (wnioski do sądu, notatki służbowe itp.).
 • Procedury reagowania.

 

Wykłady i warsztaty.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW

 

CELE/KORZYŚCI: Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli celem pogłębienia wiedzy w zakresie odpowiedzialności prawnej, ochrony nauczycieli jak funkcjonariuszy publicznych oraz praktycznego stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Odpowiedzialność porządkowa Nauczycieli.

 

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna Nauczycieli.

 

 • Odpowiedzialność cywilna Nauczycieli.

 

 • Odpowiedzialność Nauczycieli za wypadki uczniowskie.

 

 • Odpowiedzialność materialna i za powierzone mienie.

 

 • Odpowiedzialność Rodziców i uczniów wobec szkoły.

 

 • Ochrona Nauczycieli jak funkcjonariuszy publicznych.

 

 • Praktyczne stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych, czyli jak się nie narazić Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

 

Wykłady i warsztaty.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: PRACA Z UCZNIEM Z AUTYZMEM W SZKOLE.   KONSTRUOWANIE IPET

CELE/KORZYŚCI: Nauczyciel wie jakie są symptomy autyzmu, wie jak pracować                      z uczniem z autyzmem i zespołem aspergera, potrafi zinterpretować orzeczenie wydane przez Poradnię, potrafi napisać IPET dla ucznia z autyzmem, zna i stosuje zasady pracy                 z dzieckiem autystycznym, wie i potrafi zastosować formy pomocy  dla ucznia z autyzmem,

potrafi wesprzeć rodzica dziecka autystycznego.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 1. Zapoznanie z pojęciem autyzmu,

- charakterystyka ucznia z autyzmem w tym także                z zespołem Aspergera

- (nieprawidłowości w przebiegu interakcji społecznych, zaburzenia komunikacji,

- ograniczony sztywny repertuar aktywności                           i zachowań i zainteresowań),

-wyznaczniki procesu edukacyjnego w odniesieniu do ucznia z autyzmem,

-zapoznanie z identyfikacją trudności edukacyjnych ucznia z autyzmem,

-poznanie podstawowych pojęć związanych                         z diagnozą, umiejętność odczytywania i interpretacji orzeczeń wydanych dzieciom autystycznym,

-wskazówki praktyczne do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem,

-przykładowe narzędzia diagnostyczne w pracy                    z uczniem autystycznym oraz pomoc specjalistyczna,

-jak skonstruować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z autyzmem,

-jakie metody , formy i środki powinny być uwzględnione przez Zespół przy konstruowaniu IPET,

-realizacja IPET w pracy z uczniem autystycznym               ( zasady pracy w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych , nieprawidłowości funkcjonowania społecznego, braku elastyczności w zachowaniu                   i myśleniu , występowaniem sensory zmów i trudnych zachowań, w kontekście funkcjonowania sensorycznego i rozwijania funkcji poznawczych),

-warsztaty: konstruowanie IPETU dla konkretnego ucznia  w oparciu orzeczenie  wydane przez CPP,

-organizacja zajęć edukacyjnych w pracy z uczniem autystycznym ( jak organizować i  realizować zajęcia edukacyjne i działania wspierające ucznia, ocenianie),

-poznanie sposobów przekazywania rodzicom uzyskanych informacji o dziecku, poznanie form współpracy z rodzicami.

Wykłady i warsztaty

5 h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

 

TEMAT: : PRACA Z UCZNIEM ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

CELE/KORZYŚCI: Nauczyciel zna definicję  zagrożenia niedostosowaniem społecznym, wie jakie są przyczyny niedostosowania społecznego, potrafi zastosować właściwe metody           i formy pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, potrafi skonstruować IPET dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym , wie jak należy dokonać  ocenę efektywności pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym .

TREŚCI

FORMA I CZAS

Zapoznanie z definicją zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

-charakterystyka ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym,

-przyczyny zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

-dynamika zagrożenia niedostosowaniem społecznym ( stadia               wg  C. Czapów -1978,),czynniki etiologiczne ( wg C. Czapów),

-rola rodziców ( szanse i zagrożenia ) w pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

-identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym,

-identyfikacja trudności wychowawczych ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym,

-poznanie informacji dotyczących diagnozy ucznia z zagrożonego niedostosowaniem społecznym,

-jaką podstawę programową realizują uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym ( wyznaczniki procesu edukacyjnego),

-przykładowe narzędzia diagnostyczne w pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym( Skala Nieprzystosowania Społecznego – L. Pytki,),

-analiza symptomów niedostosowania społecznego wg K. Ostrowskiej (1986 r.),

-jak skonstruować IPET,

-warsztaty: konstruowanie IPETu dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym,

-ocena efektywności IPET,

-metody , formy , środki  i zasady  pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym( rola metod aktywizujących ,oddziaływania sytuacyjnego) ,

- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodna                  z Rozporządzeniem MEN ,

-organizacja zajęć specjalistycznych ( psychoterapia , socjoterapia, treningi umiejętności społecznych i psychologicznych),

-realizacja zajęć edukacyjnych w pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

-organizacja pomocy  psychologiczno-pedagogicznej rodzicom ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

Wykłady i warsztaty

5 h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

 

 

TEMAT: PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ODPARCIA ZAMACHU (FIZYCZNEGO, PSYCHICZNEGO) UCZNIA. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

CELE/KORZYŚCI: Zapoznanie nauczycieli ze środkami przymusu bezpośredniego, stosowania  środków samoobrony, statusu prawnego oraz możliwości działań podjętych na terenie szkoły.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 1. Środki przymusu bezpośredniego
 2. Samoobrona, umiejętność obezwładniania napastnika,
 3. dominacja psychiczna nad uczniem
 4. Status prawny nauczycieli.
 5. Możliwość podjęcia działań prewencyjnych na terenie szkoły
 • rodzaje (siła fizyczna, chwyty obezwładniające, gaz pieprzowy – miotacz i pistolet miotający gaz                        z pojemnika, pistolet gazowy wymagający pozwolenia),
 • obrona konieczna i stan wyższej konieczności.
 • aspekty prawne przekroczenia granic obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności,
 • zatrzymanie a ujęcie obywatelskie sprawcy czynu karalnego,
 • stosowanie chwytów obezwładniających,
 • obrona przed nożem
 • umiejętność wyjścia z trudnych sytuacji: śledzenie, osaczenie, napad
 • praktyczne zastosowanie środków przymusu bezpośredniego (obezwładnienie napastnika, zachowania się podczas sytuacji zagrażających życiu).
 • powrót do domu i inne sytuacje, w których możemy zostać pokrzywdzeni.
 • zagrożenia w klasie
 • zagrożenia podczas spotkań towarzyskich (tabletki gwałtu oraz inne środki psychotropowe )
 • Jak nie dać się zastraszyć.
 • Przewaga nad uczniem.

Wykłady i warsztaty.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

 

 

 

 

 

TEMAT: TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA – ART.

 

CELE/KORZYŚCI:  Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć :Treningu Zastępowania Agresji uczącego prospołecznych metod rozwiązywania konfliktów, aktywnych sposobów rozwiązywania problemów oraz umiejętności społecznych zwiększających pozytywną samoocenę i poczucie przynależności do grupy.
Pomaga w uporządkowaniu relacji międzyludzkich, uczy radzić sobie ze stresem, wyrażać emocje. Metoda ta umożliwia uczniom aktywne uczenie się poprzez odgrywanie ról i ćwiczenie prospołecznych zachowań.

TREŚCI

FORMA I CZAS

Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech szczegółowo zaplanowanych komponentów:

 • Treningu umiejętności zachowań prospołecznych (kształtuje również umiejętności emocjonalne, umiejętności radzenia sobie ze stresem                              i planowania) Uczy, co i jak należy robić, aby nabywać umiejętności potrzebne życiu.
 • Treningu kontroli złości (uczy jak identyfikować czynniki wyzwalające złość, jak używać technik służących do zmniejszania poziomu gniewu) Uczy, czego nie należy robić –jak redukować złość
 • Treningu zasad etycznych (wartości) (uczy właściwej hierarchii wartości, liczenia się                          z prawami innych, uwzględniania potrzeb i praw innych osób) Uczy, w jakim celu stosować umiejętności.

Wykłady i warsztaty

Ilość h (h=45 min):

36 h zajęć teoretyczno – warsztatowych

36 h pracy własnej (18 h jako I-szy trener, 18 h jako II – gi trener)

8 h superwizji 

(superwizja jest dodatkowo płatna)

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą trenerzy certyfikowani TZA-ART. Z Warszawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: SZKOLENIE Z ZAKRESU PROCEDUR POSTĘPOWANIA NA WYPADEK NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW

CELE/KORZYŚCI: Nauczyciele poznają wszelkie możliwe procedury postępowania .

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Podstawy prawne stosowanych procedur na terenie szkoły.
 • Przypadki stwierdzenia lub podejrzenia używania przez uczniów alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
 • Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 • Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje się na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
 • Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk.
 • Procedura postępowania w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego lub przestępstwa na terenie szkoły.
 • Postępowanie wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego, wobec uczniów biorących udział w działalności grup przestępczych.
 • Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
 • Postępowanie nauczyciela (innych pracowników szkoły) w przypadku stwierdzenia aktu przemocy                  i agresji ucznia (uczniów) wobec otoczenia.
 • Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów.
 • Procedury postępowania w sytuacjach stosowania przemocy ze strony uczniów.
 • Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.
 • Postępowanie nauczyciela (innych pracowników szkoły) w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia społecznego (szkolnego).
 • Postępowanie nauczyciela (innych pracowników szkoły) w przypadku zauważenia  osoby obcej na terenie szkoły.
 • Procedura wyjazdu nauczycieli z dziećmi na zawody sportowe, wycieczki, konkursy szkolne, gminne                   i powiatowe.

Wykłady i warsztaty.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: ZACHOWANIA WYCZERPUJĄCE ZNAMIONA CZYNÓW ZABRONIONYCH W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ

CELE/KORZYŚCI:

TREŚCI

FORMA I CZAS

1)      najczęściej popełniane przestępstwa wśród nieletnich i młodocianych, statystyka,

2)      procedury i sposoby dokumentowania zdarzeń szkolnych (czynów karalnych), m.in. molestowania ucznia przez uczniów, znęcanie się psychiczne lub fizyczne uczniów nad uczniem itp.,

3)      współdziałanie z organami ścigania (policja, prokuratura, sąd rodzinny i nieletnich)                             w przypadku ujawnienia czynów karalnych,

4)      współdziałanie z kuratorem ds rodzinnych                      i nieletnich w przypadku orzeczenia kurateli sądowej,

5)      kontakt rodziców ze szkołą

6)      ujawniona przemoc wobec dzieci (ślady przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej) i sposoby postępowania w takim przypadku – kontakt                      z rodzicami, psychologiem szkolnym, organami ścigania.

Broń

1)      rodzaje – biała, palna, gazowa, pneumatyczna, przedmioty niebezpieczne

2)      prawne aspekty posiadania określonego rodzaju broni,

3)      zagrożenia wynikające z posiadania określonego rodzaju broni lub jej atrap,

 

Regulamin szkolny.

Wykłady i warsztaty

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

 

CELE/KORZYŚCI: Szkolny program profilaktyczny  i jego rola w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród uczniów, program wychowawczy szkoły i jego rola w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród uczniów, planowanie pracy wychowawcy jako forma przeciwdziałania uzależnieniom wśród uczniów, rola szkoły w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród uczniów, rola rodziny w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród uczniów, rola środowiska rówieśniczego , rola lidera młodzieżowego w profilaktyce przeciwdziałania uzależnieniom, rodzaje uzależnień wśród uczniów            ( papierosy, alkohol, narkotyki, komputer, lekomania ,nie robienia  niczego, od cukru, słodyczy, agresji , lęku  anoreksja, gry komputerowe,  gry hazardowe,  odchudzania, od kopiowania innych zachowań, uzależnienie od grupy rówieśniczej, zakupów, uzależnienie od gadżetów i innych), źródła uzależnień wśród uczniów, czynniki wywołujące uzależnienia wśród uczniów (szkoła , rodzina środowisko rówieśnicze), czynniki  wpływające na przeciwdziałanie uzależnieniom wśród uczniów leżące po stronie szkoły, rodziny i grupy rówieśniczej, wpływ komunikacji na przeciwdziałanie uzależnieniom wśród  uczniów, wpływ poczucia własnej wartości wśród uczniów jako czynnik profilaktyczny, umiejętności społeczne (np. radzenie sobie z agresją własną i innych, radzenie sobie w sytuacjach trudnych , proszenie o pomoc, trening radzenia sobie ze złością) i ich wpływ na przeciwdziałanie uzależnieniom wśród uczniów, poznanie założeń szkolnych programów profilaktycznych : Golden Five, Trzy koła, Dziękuję Nie  

Warsztat: planowanie pracy profilaktycznej z uczniem i klasą szkolną.

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

1.Podstwowe widomości na temat profilaktyki .

2.Czynniki wywołujące uzależnienia .

3.Czynniki oraz metody i formy stosowane w profilaktyce .

4. Konstruowanie planu pracy wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych .

5.Rola prawidłowej komunikacji w profilaktyce .

 

Wykłady i warsztaty.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH W SZKOLE

CELE/KORZYŚCI: Zapoznanie z podstawową terminologią ,psychologiczne mechanizmy powstawania  i eskalacji konfliktów, sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych: rodzic-dziecko, rodzic- nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel –uczeń, uczeń-uczeń, etapy rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji i negocjacji, zasady mediacji i negocjacji, komunikacja w mediacji            i negocjacji, zasady komunikacji , komunikat „JA”, znaczenie ugody w rozwiązywaniu konfliktów,

warsztaty : prowadzenie mediacji i negocjacji na konkretnych przykładach,

warsztaty : konstruowanie ugody.

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

1.Podstawowe wiadomości na tematmechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów .

2.Mediacja i negocjacja jako sposób na rozwiązywania konfliktu.

3.Zasdy komunikacji jako sposób na konflikt.

4.Prowadzenie sesji mediacyjnych – opanowanie technik mediacyjnych .

Wykłady i warsztaty.

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

 

TEMAT: JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW.

CELE/KORZYŚCI: Poznanie  rodzajów trudnych sytuacji ich  źródeł i  sposobów reagowania na nie.

TREŚCI

FORMA I CZAS

1)      Definicje trudnych zachowań i sytuacji.

2)      Źródła trudnych zachowań uczniów.

3)      Konstruktywne sposoby reagowania na trudne zachowania uczniów.

 

Wykłady i warsztaty

5 h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT:  PRACA NAD MENTALNOŚCIĄ NAUCZYCIELA, PO CO I DLA KOGO JEST NAUCZYCIEL,

WSPÓŁPARTNERSTWO RODZIC – NAUCZYCIEL                          W SZKOLE

CELE/KORZYŚCI: Rola rodzica we współpracy ze szkołą,  typy rodziców,

wykorzystanie potencjału i zasobów drzemiących w rodzicach we współpracy ze szkołą, 

metody i sposoby angażowania rodziców do współpracy ze szkołą,  bariery i opór                          w obszarze: rodzic- szkoła , szkoła- rodzic, metody przełamywania barier w obszarze : rodzic- szkoła, szkoła –rodzic,

warsztaty: uświadomienie i przepracowanie lęków tkwiących w nauczycielu stanowiących bariery we współpracy z rodzicami,

warsztaty: planowanie współpracy z rodzicami i angażowania ich do współpracy ze szkołą,

-nieuświadomione źródła agresji  nauczyciela i ich wpływ na kontakty z rodzicami ,

-budowanie pogłębionych relacji z rodzicem współpracującym ze szkołą,

warsztat: wspólne poszukiwanie metod aktywizacji  w celu pozyskiwania rodziców do współpracy ze szkołą.

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

1.Typy osobowości nauczyciela.

2.Typy osobowości rodzica.

3.Metody i formy pracy skuteczne w pozyskiwaniu rodzica do współpracy ze szkołą.

4.Baiery i opór oraz jak go skutecznie unikać.

5.Rola  komunikacji i jej wykorzystanie we   współpartnerstwie rodzic – nauczyciel.

 

Wykłady i warsztaty

5 h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: ZJAWISKO AGRESJI W SZKOLE

 

CELE/KORZYŚCI: Szkolenie pomoże nauczycielowi w zdiagnozowaniu źródeł i form agresji u ucznia. Uczestnik odnajdzie w nim treści pomocne w codziennej pracy z zachowaniami niepożądanymi oraz pozna sposoby komunikowania się w sytuacji trudnej.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Diagnoza zachowań agresywnych – źródła, formy               i mechanizmy agresji.
 • Dziecko z ADHD a dziecko agresywne.
 • Metody pomocne w diagnozie i zastępowaniu agresji.
 • Sposoby komunikowania się z dzieckiem agresywnym.
 • Kierunki sprzyjające osłabianiu agresji.
 • Reguły postępowania w razie występowania agresji.
 • Rozmowa ze sprawcą, ofiarą i świadkiem.

 

Wykłady i warsztaty.

5 h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

 

TEMAT: POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE

CELE/KORZYŚCI: uczestnik poznaje rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  wie, w jakich sytuacjach je wykorzystać i jak powinna się ona odbywać.

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Pojęcie pomocy psychologiczno -pedagogicznej
 • formy pomocy
 • organizacja pomocy-psychologiczno pedagogicznej w szkole
 • praktyczne wskazówki komu i jaką pomoc należy zorganizować
 • •        Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wykłady i warsztaty

5 h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

                                

TEMAT: DZIECKO Z PROBLEMAMI W SZKOLE

CELE/KORZYŚCI: uczestnik poznaje  rodzaje problemów z dzieckiem w szkole ze szczególnym nastawieniem na problemy zdrowotne(  adhd, dziecko z chorobą psychiczną ,  depresją, astmą, padaczka, cukrzycą, zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami lękowymi, tikowymi ) 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Podstawowe informacje na temat schorzenia,
 • formy pomocy
 • organizacja pomocy-psychologiczno pedagogicznej w szkole
 • praktyczne wskazówki komu i jaką pomoc należy zorganizować
 • •        Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wykłady i warsztaty

10 h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

                                

 

 

 

 

TEMAT: UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE( niepełnosprawny intelektualnie , uczeń z wadą słuchu, wadą wzroku, zespołem ADHD, zespołem Aspergrea, autyzmem, niepełnosprawny ruchowo)

CELE/KORZYŚCI: uczestnik poznaje specyfikę poszczególnych niepełnosprawności, otrzymuje praktyczne wskazówki jak postępować z uczniem ze SPE jak dostosować wymagania w pracy z uczniem ze SPE

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Pojęcie : niepełnosprawności intelektualnej, rodzaje niepełnosprawności intelektualnych, wad słuchu (słabo słyszący i głusi), wad wzroku( słabowidzący i niewidomi) , zespołu aspergera, autyzmu, 
 • formy pomocy uczniom ze SPE
 • organizacja pomocy-psychologiczno pedagogicznej w szkole
 • praktyczne wskazówki  jak pracować z uczniem ze SPE
 • •        Procedura organizacji pomocy psychologiczno-peadgogicznej

Wykłady i warsztaty

15 h

 

 

 

Istnieje możliwość szkolenia tylko w wybranym obszarze – 4 godziny

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani  oligofrenopedagodzy, neurologopedzi psycholodzy, terapeuci

 

                                

TEMAT: JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW

CELE/KORZYŚCI: uczestnik  systematyzuje wiedze na temat trudnych zachowań uczniów, rodzajów zachowań trudnych, poznaje mechanizmy przyczyniające się do powstawania zachowań trudnych , systematyzuje wiedze o sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów i korzyściach oraz konsekwencjach tych reakcji 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Pojęcie  zachowań trudnych
 • wyzwalacze zachowań trudnych
 • sposoby reagowania na zachowania trudne i ich korzyści i konsekwencje

 

Wykłady i warsztaty

5 h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

 

 

                                

TEMAT: JAK POZYSKIWAĆ DO WSPÓŁPRACY RODZICÓW

CELE/KORZYŚCI: uczestnik poznaje postawy rodziców wobec szkoły, źródła tych postaw, praktyczne informacje jak pozyskać do współpracy rodziców

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Postawy rodziców
 • źródła różnorodnych postaw
 • praktyczne wskazówki jak pozyskać do współpracy rodzica

 

Wykłady i warsztaty

5 h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

TEMAT: JAK NAUCZYĆ ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

CELE/KORZYŚCI: uczestnik poznaje kompetencje osobiste w rozwiązywaniu konfliktu, podstawową wiedze na temat konfliktu, poznaje rolę umiejętności komunikacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Kompetencje osobiste
 • wiedza teoretyczna i praktyczna na temat konfliktu
 • umiejętności komunikacyjne i ich rola w rozwiązywaniu konfliktu
 • procedury w rozwiązywaniu konfliktu.

 

Wykłady i warsztaty

6 h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

 

 

 

TEMAT: POTRZEBY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I DZIECKA 6 LETNIEGO

CELE/KORZYŚCI: uczestnik systematyzuje wiedze na temat   wszystkich rodzajów potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym i dziecka 6 letniego

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • charakterystyka psychologiczna rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • myślenie
 • osobowość i uczucia
 • potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym
 • rozwój mowy dziecka
 • etapy rozwoju mowy
 • ćwiczenia oddechowe
 • ciekawe ćwiczenia w formie zabawowej
 • ćwiczenia wrażliwości słuchowej ( rytmiczne, słuchu fonemowego, koncentracji słuchowej,

 

 

Wykłady i warsztaty

10 h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, neurologopedzi, psycholodzy, terapeuci

 

 

 

TEMAT: JAK DOBRAĆ MATERIAŁ DYDAKTYCZNY DO GODZIN WYCHOWAWCZYCH

CELE/KORZYŚCI: uczestnik porządkuje wiedzę na temat : jakie narzędzi wykorzystać do przygotowania dobrego programu pracy wychowawcy, jakie dokumenty regulujące pracę szkoły są ważne przy konstruowaniu programu

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • cele i zadania programu godzin wychowawczych
 • jakie podmioty w szkole potrzebne są do współpracy w konstruowaniu i realizacji
 • ustalenie wartości uznawanych przez społeczność klasową
 • określenie celów ogólnych programu wychowawczego
 • diagnoza oczekiwań i zasobów społeczności szkolnej
 • określenie strategii wychowawczej
 • monitoring i ewaluacja zadań
 •  wprowadzenie do programu wychowawczego
 • przykładowe propozycje do programu ( cele ogólne i szczegółowe)
 • główne zadania szkoły w zakresie wychowania
 • zadania nauczycieli szkoły w zakresie wychowania
 • warunki niezbędne do realizacji zadań wychowawczych
 • sposoby realizacji treści
 • główne metody pracy
 • propozycje arkuszy diagnozujących umiejętności prospołeczne uczniów na podstawie narzędzi diagnozujących TZA-ART.
 • twórcze podejście do problemu
 • pojęcie problemu
 • V grup technik służących dostrzeganie problemu
 • techniki z zaangażowaniem własnego ciała
 • dobór materiału dydaktycznego
 • stały schemat pracy z klasą i jego rola
 • podstawowe zasady w pracy z klasą

 

Wykłady i warsztaty

10 h

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci

TEMAT: Szkoła dla rodziców i wychowawców – adresowana do wszystkich którzy chcą udoskonalić swoje kompetencje komunikacyjne . Niech tytuł nie zwodzi gdyż ci którzy nie maja dzieci mogą je mieć, ci którzy wychowali swoje mogą wpływać na innych mając wiedzę jak się skutecznie porozumiewać.

Uwaga !!! Prowadzący przez 15 lat zbiera od uczestników takie oto między innymi informacje: „szkoda że tak późno tu trafiłam/łem”  , „uczestnictwo w warsztatach na mnie podziałało uspakajająco”.

CELE/KORZYŚCI: uczestnik poznaje podstawowe wiadomości na temat właściwej komunikacji z dzieckiem, dodatkowym atutem uczestnictwa w warsztacie jest poprawa kompetencji komunikacyjnych nie tylko z dzieckiem ale także z innymi osobami ( w domu w pracy!!!!!)

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Granice i ich rola w komunikacji
 • Uczucia 1i 2 część
 • Zachęcanie dziecka do współpracy
 • Kary
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • Zachęcanie do samodzielności
 • „Wpisywanie ” dziecka w role i uwalnianie od grania ról
 • Pomocna pochwała i zachęta

 

 

 

 warsztaty

40 h- 10 spotkań co tydzień , każde spotkanie 3 godziny.10 godzin na pracę własną gdyż uczestnicy otrzymują zadnia do domu do przepracowania.

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagog, psycholog z listy rekomendowanej przez ORE

 

TEMAT: Rodzeństwo bez rywalizacji ( dla osób które ukończyły szkołę dla rodziców)

CELE/KORZYŚCI: uczestnik poznaje podstawowe wiadomości na temat  roli jaką pełni rodzeństwo , jak zapobiec i uniknąć konfliktów i rywalizacji w rodzeństwie, jakie role wyznaczają dorośli rodzeństwu

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • między rywalizacją a współpracą
 • bracia i siostry dawniej i dziś
 • dopóki nie ujawni się negatywnych uczuć
 • ryzyko porównania
 • równo znaczy mniej
 • dzieci grają role
 • o rodzicielskiej skutecznej interwencji
 • utrwalenie  i zakończenie

 

 

 

 warsztaty

30 h

8 spotkań po 2-2,5 godziny co tydzień .

Pozostałe godziny to praca własna

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagog, psycholog z listy rekomendowanej przez ORE

 

TEMAT: Warsztaty dla dobrych rodziców – w oparciu o program i podręcznik A. Kołakowskiego i E Pisula „Sposób na trudne dziecko”

CELE/KORZYŚCI: uczestnik poznaje metody behawioralne skuteczne i modelujące w przypadku dziecka z zaburzeniami opozycyjno buntowniczymi , adhd

TREŚCI

FORMA I CZAS

 • Zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość, impulsywność, zachowania opozycyjno-buntownicze , adhd
 • Okulary na zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość, impulsywność, zachowania opozycyjno-buntownicze , adhd
 • Strategie radzenia sobie z zaburzeniami koncentracji uwagi, nadruchliwością, impulsywnością, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi , adhd
 • Budowanie „check- listy” jako ułatwienie w funkcjonowaniu dziecka z  zaburzeniami koncentracji uwagi, nadruchliwością, impulsywnością, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi , adhd
 • Praca na poprzeczce – zjawiska nieadekwatnych oczekiwań  na przykładzie strefy najbliższego rozwoju
 • Poznanie techniki „magicznego 1-2-3” jako techniki opcjonalnej dla młodszych dzieci
 • Behawioralna analiza zachowania czyli kiedy wzmacniamy trudne zachowania
 • Pakiet gwarantowany , pakiet przywilejów, nagrody
 • Zmiana A- czyli jak zmienić otoczenie , by nie dopuścić do powstania trudnego zachowania
 • Normy a zasady
 • Konsekwencje jako działania zaplanowane
 • Poznanie algorytmu postępowania w czasie wybuchu agresji impulsywnej- domowy kodeks złości
 • Umowy i zasady na trudne sytuacje
 • Nastolatek z   zaburzeniami koncentracji uwagi, nadruchliwością, impulsywnością, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi , adhd
 • Prawa ucznia – stan prawny . Dziecko  z   zaburzeniami koncentracji uwagi, nadruchliwością, impulsywnością, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi , adhd w szkole

 

 

 

warsztaty

40 h

Zajęcia odbywają się przez 14 tygodni . Co tydzień  warsztat trwa 2-2,5 godziny pozostałe godziny to praca własna uczestnika w formie ćwiczeń w domu i odrabiania zadań domowych na każdy warsztat

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagog, psycholog po zakończonym kursie i superwizjach u dr A. Kołakowskiego , prowadzący  z doświadczeniem w prowadzeniu takich warsztatów

 

 

TEMAT: Warsztaty Rozwoju Osobistego- zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych wszechstronnym rozwojem własnym.

CELE/KORZYŚCI: Warsztaty Rozwoju Osobistego obejmują około 40 godzin pracy nad sobą metodą psychoedukacji  treningu grupowego. Ważnymi elementami pracy warsztatowej i psychoedukacyjnej są : praca nad zmianą ( metody behawioralne) , praca nad sobą  jak również metody ericksonowskie (metafory, rytuały) oraz spojrzenie systemowe. UWAGA!!! Warsztat nie jest terapią ani jej nie zastępuje!!!

TREŚCI

FORMA I CZAS

 1. 1.      Czym jest rozwój osobisty;
 2. 2.      Coaching jako forma  wyzwalająca zmianę ;
 3. 3.      JA- postrzeganie własne , postrzeganie przez innych;
 4. 4.      Asertywność drogą do wyznaczania granic;
 5. 5.      Wyznaczanie celów ;
 6. 6.      Motywacja i osiąganie celów;
 7. 7.       Poprawa komunikacji z innymi ; umiejętności komunikacyjne , relacje z innymi;
 8. 8.      Umiejętność wystąpień publicznych;
 9. 9.      Odkrywanie własnych potencjałów i możliwości; pewność siebie i poczucie własnej wartości;
 10. 10.   Zwiększenie pozytywnej samooceny, jak również uruchomienie w sobie spontanicznej otwartości na świat;
 11. 11.  Zarządzanie czasem;
 12. 12.  Rozwiązywanie problemów ( sposoby i podejście do problemu);
 13. 13.  Czerpanie  radości i zadowolenia z życia.

 

 

 warsztaty

40 h

( 2 sesje sobotnio-niedzielne)

PROWADZĄCY:

Pedagog, pedagog - psychoedukator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT: Warsztaty Umiejętności komunikacyjnych- zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych.

CELE/KORZYŚCI: Warsztaty Umiejętności komunikacyjnych  obejmują około 40 godzin pracy nad  poznaniem różnorodnych technik komunikacyjnych, doskonaleniem ich . Ważnymi elementami pracy jest praca  warsztatowa i psychoedukacyjna .

TREŚCI

FORMA I CZAS

1.Granice jako pomoc w skutecznej i dobrej komunikacji;

2.Uczucia i wyrażanie ich jako pomoc w skutecznej i dobrej komunikacji;

3.Metody i techniki zachęcające do współpracy;

sposoby które budują „mosty”

4.Konsekwenje jako skuteczna forma komunikacji;

5.Sposoby rozwiązywania konfliktów;

6.Spspby zachęcania do współpracy poprzez właściwe komunikaty;

7.Wpisywanie w „role” i ich znaczenie;

8.Jak skutecznie zachęcać i chwalić;

9.Techniki relaksacyjne i sposoby reagowania w sytuacjach trudnych i trudnych rozmowach.

 

 

 

40 godzinny warsztat , prowadzony metodą wykładowo – warsztatową.

PROWADZĄCY:

Pedagog, pedagog - psychoedukator

 

 

TEMAT:

 

CELE/KORZYŚCI: 

 

TREŚCI

FORMA I CZAS

 

 

PROWADZĄCY:

Szkolenie prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 


SZKOŁA MEDIACJI

OSTATNIA EDYCJA SZKOŁY MEDIACJI W TYM ROKU !!!!

Planowany termin XXXV Szkoły Mediacji
 

w terminie: 

25-26.11.2017r.
02-03.12.2017r. 
09-10.12.2017r.
 


 


                                                                  Uwaga!!!

Szkolenie z mediacji jest zgodne ze standardami Społecznej Rady  ds. Aletrnatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Ponadto zapewniamy, że szkolenie obejmuje zagadnienia z mediacji cywilnych, rodzinnych, karnych i nieletnich bez podziału na specjalizacje, tak jak to czynią niektóre organizacje pozarządowe.

 

Miejsce szkolenia:
Szczecin, al. Jana Pawła II 42, piętro I. 

 

Adresaci szkolenia:

Szkoła Mediacji zaprasza wszystkich zainteresowanych z terenu całego kraju, choćby z uwagi na charakter wykonywanej pracy czy odczuwaną potrzebę własnego doskonalenia warsztatu, służącemu nabyciu umiejętności rozwiązywania konfliktów, sporów za pomocą mediacji.
Zapraszamy nauczycieli, adwokatów, kuratorów sądowych, psychologów, terapeutów, lekarzy policjantów, komorników, pracowników urzędów, zakładów pracy, firm.

Ciebie też zapraszamy jeśli chcesz przepracować prace z konfliktem niezależnie jaki wykonujesz zawód. 


Kontakt w sprawie szkolenia:

Osoba kontaktowa: Beata Gąsior
E-mail kontaktowy: impuls.fundacja@o2.pl


Informacja o formie w jakiej przyjmowane są zgłoszenia:
Zainteresowane osoby mogą drogą telefoniczną lub mailową załatwić sprawy formalne. Fundacja gwarantuje pełny profesjonalizm i najwyższą jakość usług. www.mediacje.szczecin.pl

Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.


Cel szkolenia
-  Podczas szkolenia nauczysz się metod rozpoznawania i klasyfikowania konfliktów oraz technik          mediacyjnych.
- Zdobędziesz nowe kompetencje - ZAWÓD MEDIATORA, które umożliwią Tobie prowadzenie              mediacji: w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i nieletnich.

- Zdobędziesz umiejetność posługiwania się skutecznymi metodami i technikami  negocjacji i            mediacji powszechnie uznawanymi za najlepsze metody łagodzenia i rozwiązywania sporów.

 Metody te i techniki nie tylko wykorzystywane jest podczas procesów sądowych, ale również w  instytucjach, zakładach pracy oraz wszędzie tam gdzie są ludzie i ich konflikty.
 Ponadto zdobędziesz nową umiejętność, jaką jest rozwiązywanie konfliktów pomiędzy:

• pracodawcą – pracownikiem,
• klientem - firmą,
• kierownikiem - podwładnym,
• pracownikiem - pracownikiem,
• nauczycielem – uczniem – uczniami,
• nauczycielem - dyrektorem,
• szefem - personelem,
• organizacją - społeczeństwem,
• społeczeństwem - władzami miasta

SZKOŁA MEDIACJI
DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH MEDIACJĄ,ORAZ ZDOBYWANIEM WIEDZY

I UMIEJETNOŚCI W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW I SPORÓW.

We współczesnym świecie człowiek napotyka wiele sytuacji trudnych, które powodują konflikty, a te z kolei wymuszają na nas umiejętność ich rozwiązywania. Jedną z nich jest sztuka mediacji, powszechnie uznawana za jedną z najlepszych metod łagodzenia i rozwiązywania sporów. 

Wśród naszych specjalistów znajdują się zarówno młodzi stażem mediatorzy, jak i ci, którzy funkcjonują od pierwszego momentu uruchomienia tej instytucji w kraju.

Osoby te są praktykami w dziedzinie: prawa, psychologii, pedagogiki, zarządzania zasobami ludzkimi, terapii, 

Na szkolenia zapraszamy wszystkich zainteresowanych, choćby z uwagi na charakter wykonywanej pracy czy odczuwaną potrzebę własnego doskonalenia warsztatu, służącemu nabyciu umiejętności rozwiązywania konfliktów. W tym celu kadra szkoląca przygotowała bogate materiały, które otrzymacie Państwo wraz ze stosownymi uprawnieniami, opisanymi w załączniku sprawy organizacyjne.
Naszymi trenerami są czynni mediatorzy sądowi, którzy prócz prowadzenia stałych mediacji sądowych, są także trenerami. Każdy przepracował  minimum 600-1000 godzin szkoleniowych.Szkoła Mediatora odbywa sie w  3 weekendy w Szkole Mediacji (łącznie 70 godzin w tym 10 godzin pracy własnej do upr. i certyfikatu);


Program szkolenia

Program wykładów i ćwiczeń obejmuje, między innymi zajęcia z: Standardy szkolenia mediatorów, czyli zagadnienia Szkoły Mediatora

STANDARD I
Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
1. Przebieg postępowania mediacyjnego.
2. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
3. Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
4. Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.
5. Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
6. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

STANDARD II
Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:
1. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i
rozwiązywania konfliktów.
2. Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) -
podobieństwa i różnice.
3. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje,
interesy, BATNA).

STANDARD III
Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi
otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
2. Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy
wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych.
3. Komunikacja niewerbalna w pracy mediatora.
3. Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
- umiejętności aktywnego słuchania,
- zadawania pytań,
- umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).
4. Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym
szczególności:
- umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,
- umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,
- umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do
interesów.
5. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:
- umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
- umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania
decyzji.
6. Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.
7. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii
umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
8. Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

STANDARD IV
Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych
1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Prowadzenie dokumentacji.
5. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
6. Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie - sprawy karne i cywilne (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory zbiorowe itp.

Forma prowadzenia zajęć
-  metody dydaktyczne na szkoleniu zawodowym "Mediacje sądowe i pozasądowe z konstruowaniem     ugód",
-  zajęcia (warsztaty, ćwiczenia) z materiałami dla uczestników,
- ćwiczenia, praca w grupach, scenki, superwizowane, gry symulacyjne, analiza Indywidualnego         Przypadku, dyskusja, zadania domowe itp,

W proponowanych wykładach i warsztatach nie zabraknie bloków tematycznych, które dotyczą najskuteczniejszych technik rozwiązywania konfliktów, bycia rozjemcą również w sprawach rozwodowych. W ramach szkolenia zaplanowane są rozmowy indywidualne.
Oddajemy do Państwa dyspozycji naszych najlepszych wykładowców, a wśród nich pedagodzy, kuratorzy, czynni zawodowo mediatorzy, prawnicy, trenerzy umiejętności psychospołecznych
Oferujemy Państwu szkolenia, które istotnie pogłębią wiedzę w interesującym Państwa temacie, a dzięki warsztatom prowadzonym przez mediatorów - praktyków wpłyną na rozwój osobisty i zawodowy.


W konfliktach rodzinnych:
kiedy trudno się stronom porozumieć nawet w najprostszych sprawach, kiedy krzyczą na siebie, ranią się nawzajem, a potem czują się zupełnie bezradni wobec braku porozumienia, w sporach między małżonkami, rodzicami i dziećmi,

W sporach rozwodowych:
kiedy strony zdecydowały się na rozwód, ale nie mogą ustalić co z dziećmi, co z mieszkaniem, co z alimentami lub kiedy już przeprowadzony został rozwód, ale wciąż nie wiedzą, jak rozwiązać kwestie opieki nad dziećmi, podziału majątku, wzajemnych kontaktów,

W konfliktach społecznych:
w sporach, w które zaangażowana jest społeczność lokalna, mieszkańcy gminy, dzielnicy, samorządy i instytucje lokalne,

WAŻNE!!!
Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu to 12 (decyduje kolejność zgłoszeń)
Zgodnie z przepisami, aby zostać mediatorem nie są wymagane studia podyplomowe!!!
Szkolenie odbędzie się w przypadku zebrania grupy minimum 10 osób.
W przypadku odwołania szkolenia powyższa kwota zostanie zwrócona lub zostanie zaksięgowana na kolejny termin szkolenia.
Możliwość noclegu w kwocie 30 zł za dobę, blisko miejsca szkolenia.


-  ukończeniu szkolenie kończy się egzaminem,
-  po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat,
- certyfikat uprawnia do zawodu mediatora,
- WPISANIA SIĘ NA LISTĘ MEDIATORÓW SĄDOWYCH, mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych    na ternie całego kraju,

Gwarantujemy możliwość dalszej współpracy w postaci:

-  wsparcia w pierwszym roku mediacji sądowych i pozasądowych,
-  udziału w odbywających się raz na dwa miesiące  superwizjach,
-  wsparcia praktycznego dla wykwalifikowanych i czynnych Mediatorów,
- pogotowia telefonicznego- goracej lini ( pytania, sprawdzania dokumentów                        mediacyjnych, czynne wspomaganie w sytuacjach trudnych itp

-   kancelari do przeprwadzania mediacji,
-   rozliczania się przez Fundacje- nie trzeba zakładać własnej działalości gospodarczej,
-   wspólpracy w Kancelarii Mediacji i negocjacji, 
-   zakładanie fili kancelarii,
Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji "Impuls" rekomenduje do wpisu na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych na ternie całego kraju.
Warunkiem ukończenia i otrzymania certyfikatu/zaświadczenia Szkoły Mediacji jest:
- obecność na 80% zajęć teoretycznych
- obecność na 100% zajęć praktycznych
- pozytywne zaliczenie egzaminu
wpłaty należy dokonywać na:
numer konta : 07 1540 1085 2048 5382 3708 0001 z dopiskiem Szkoła Mediacji 

                                            Serdecznie zapraszamy ! 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA : DANIEL ZYCH TEL. 602 64 60 64

MAKROBIOTYKA


www.jolantalepicka.pl


ECOSTYLwww.ecostyl.com


WAŻNE WYDARZENIA / MATERIAŁY I ARTYKUŁY

 

Zapraszamy do udziału w konferencji

 

W programie konferencji:

 

Światowy Dzień Mediacji

Mediacje w oświacie Szczecin 2015

 

Mediacje z perspektywy sędziego

Marcin Jędrzejewski - Sędzia Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód, wieloletni koordynator d/s mediacji w Sądzie Okręowym w Szczecinie

Mediacje w placówce oświatowej jako skuteczny sposób na rozwiązywanie konfliktów

Teresa Mamos - Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pyrzycach, coach, trener zastępowania agresji ART, SET, szkoł dla rodziców, terapeuta, pedagog, mediator

Mediacje w oświacie – od konfliktu do porozumienia

Marek Pietrasik - Prezes Fundacji IMPULS ,trener SET, zastęowania agresji ART, pedagog, terapeuta, mediator

Dyskusja

 

 

Zapisy: Partner

e-mail: a.juszkiewicz@wseit.edu.pl

Termin zapisów do 9 października 2015 r.

UDZIAŁW WYDARZENIU JEST BEZPŁTNY


 

 

 

 

 

INFORMACJE

Zaproszenie do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji 2015 (15 października 2015 r.)

2015-09-02
rys. Łukasz Jagielski
 

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości uprzejmie zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji realizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2015 oraz Tygodnia Mediacji 2015.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 15 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 12-17 października, a oba projekty będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka zwraca się do Państwa o podjęcie, wzorem lat ubiegłych, różnorodnych działań promujących mediację. Poza dyżurami mediatorów mogą to być inicjatywy takie jak konferencje, prelekcje, warsztaty o tematyce mediacyjnej, pikniki rodzinne, debaty itp. Cenne są wszelkie formy działań pozwalające na dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym mediacji, do jak najszerszego grona osób.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka uprzejmie prosi o przedstawienie planowanych działań wformularzu zgłoszeniowym   najpóźniej do dnia 2 października br. (piątek).

Link do formularza: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/formularz-zgloszeniowy-dla-dzialan-planowanych-w-ramach-tygodnia-mediacji/

Otrzymane od Państwa informacje o inicjatywach lokalnych zostaną zamieszczone na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronach partnerów, którzy włączą się w organizację Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. W miarę możliwości, działania podejmowane w ramach obchodów będą promowane w mediach. Ze względu na ograniczenia techniczne, informacje te mogą być przekazywane wyłącznie za pośrednictwem ww. formularza.

Jednocześnie Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, iż zaproszenia do włączenia się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji 2015 i Tygodnia Mediacji 2015 zostały wystosowane do Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendanta Głównego Policji, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Stowarzyszenia Notariuszy
Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, prezesów sądów powszechnych oraz organizacji mediatorów.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka podjął również działania na rzecz współpracy z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska w celu przygotowania plakatów i ulotek promocyjnych, które przeznaczone będą
do dystrybucji w ramach ww. inicjatyw.

Ze swojej strony Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka służy pomocą i wsparciem, oraz uprzejmie prosi o kierowanie wszelkich pytań na adres e-mail: mediacja@ms.gov.pl.

 

 

MEDIACJE I ARBITRAŻ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Mediacja to pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego między przedsiębiorcami sporu przy udziale mediatora. Jej odformalizowany charakter daje uczestnikom mediacji idealne warunki do wypracowania satysfakcjonujących obie strony postanowień ugody. Zalety mediacji to:

 • szybkość zakończenia konfliktu,
 • oszczędność kosztów (zawarcie ugody w toku postępowania sądowego powoduje zwrot 3/4 opłaty sądowej od pozwu),
 • elastyczność w wyznaczaniu miejsca i terminu,
 • brak zbędnego formalizmu,
 • poufność postępowania.

Arbitraż to pozasądowy sposób rozstrzygania sporu, którego istotą jest powierzenie przez strony sporu gospodarczego kompetencji do jego rozstrzygnięcia osobie będącej specjalistą w dziedzinie, której dotyczy konflikt. Zalety arbitrażu to:

 • fachowość arbitrów,
 • poufność postępowania,
 • szybkość i elastyczność postępowania,
 • brak zbędnego formalizmu

W celu upowszechniania wykorzystania mediacji i arbitrażu przez przedsiębiorców przy rozwiązywaniu sporów gospodarczych podjęte zostały następujące działania legislacyjne i pozalegislacyjne:

      a) Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów,
      b) Powołanie 6 regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM). 

 


Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów została uchwalona przez Sejm 24 lipca 2015 r.

Upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości ustawy o wpieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. 

Nowe przepisy mają przede wszystkim podnieść świadomość przedsiębiorców, że mediacja może być alternatywą wobec procesu sądowego. Takie rozwiązanie umożliwia też zakończenie konfliktu w tańszy, szybszy i mniej sformalizowany sposób.

Projekt wprowadza m.in system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz bodźców ekonomicznych. Wprowadzone zostaną również regulacje dotyczące kwalifikacji mediatorów stałych. Wśród proponowanych rozwiązań są również zachęty podatkowe. Projekt ustawy wprowadza możliwość rozliczania faktury korygującej i innych dokumentów korygujących w zakresie korekty przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów (korekta podstawy opodatkowania w PIT i CIT) w bieżącym okresie rozliczeniowym, co zmniejszy uciążliwości w stosunku do dzisiejszego obowiązku dokonywania korekty wstecz.

Ustawa pozwoli ponadto na zaliczenie kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do wydatków sądowych. Zmianie ulegną także niektóre opłaty sądowe związane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego. Rozwiązania zaproponowane w projekcie mają skłaniać strony do podejmowania prób polubownego rozwiązywania sporu zamiast kierowania sprawy do sądu.

Rozwiązanie sporu w drodze polubownej ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności 
i pozwoli kontynuować współpracę pomiędzy firmami, co z reguły nie jest możliwe po długotrwałym i kosztownym procesie sądowym.

Więcej informacji na temat ustawy – druk sejmowy.

Więcej materiałów i informacji na temat mediacji: www.caim.gov.pl lub www.mediacjegospodarcze.gov.pl

 


 Centra Arbitrażu i Mediacji (CAM)

Od 2014 r. Ministerstwo Gospodarki realizuje projekt pilotażowy pt. "Centra Arbitrażu i Mediacji", w ramach którego powołano 6 Centrów Arbitrażu i Mediacji: w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Powstały one dzięki współpracy Ministerstwa Gospodarki z partnerami, tj. Izbą Przemysłowo-Handlową z Białegostoku, Fundacją Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica z Katowic, Izbą Przemysłowo-Handlową z Krakowa, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową z Poznania oraz Konfederacją Lewiatan. Projekt jest realizowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Centra te świadczą usługi mediacji i arbitrażu dla przedsiębiorców, organizują również wydarzenia mające na celu upowszechnienie tych metod rozwiązywania sporów gospodarczych. 

Informacje o działalności i ofercie Centrów znajdują się na stronach:

www.caim.gov.pl lub www.mediacjegospodarcze.gov.pl

Na tych stronach znajdziecie Państwo nie tylko informacje o ofercie konkretnego centrum i procesie mediacyjnym (np. regulamin, lista mediatorów), ale również przykłady konkretnych sporów (studia przypadku, zawierające opis przebiegu procesu mediacji), opracowane przez poszczególne centra. W przypadku sporu gospodarczego zachęcamy Państwa do korzystania z mediacji lub arbitrażu jako sposobów na jego zakończenie. 

                                                                

 

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. W bardzo konkretny sposób ukazuje, że można i warto rozwiązywać konflikty bez udziału sądu. Wydany został dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach „Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja”.

Zachęcamy do lektury!! :)
UWAGA!!! Wielki piknik organizacji pozarządowych "Pod Platanami" na Jasnych Błoniach już 31 maja 2015 r ! 
Zapraszamy wszystkich serdecznie!!!
Będzie Kancelaria Mediatorów, ekologiczna kuchnia oraz porady psychologiczno - wychowawcze.
Czekamy na Was :))))

KANCELARIA MEDIATORÓW

UWAGA PILNA WIADOMOŚC DLA MEDIATORÓW!!!Email do wszystkich mediatorów z listy mediatorów sądowych wysłany  do tych osób , ktore nie odpowiedziały do dnia 20.04.2015r


 

 

Szanowna Pani/Panie

 

zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji nr 2/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. dotycząca zaktualizowania listy mediatorów w Sądach Okręgowych, proszę o zadeklarowanie do czwartku tj.30 kwietnia br. czynnego pełnienia bądź rezygnacji z funkcji mediatora.

 

     W związku z powyższym proszę o przesłanie na adres: markopie@poczta.onet.pl, aktualne dane (adres, nr telefonu e-mailem) a także wskazanie Sądu Okręgowego, w którym deklaruję się pełnić funkcję mediatora sądowego. Dodatkowo do końca miesiąca proszę o wpłacenie na nr konta Fundacji kwotę w  wysokości 30,00 zł w związku z aktualizacją listy rekomendowanej przez Fundację mediatorów sądowych.

 

     Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku odpowiedzi do ww. terminu mediator zostaje automatycznie wykreślony z listy mediatorów.Ponowne wpisanie nastąpi po odbyciu uzupełniającego szkolenia w Fundacji i dokonaniu opłat.

     W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr :

 

Marek - 502 488 159

.....................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                          

 

Szczecin, 5 luty 2014 r.   Uchwała Zarządu Fundacji  nr 2/2015

 z dnia 5 lutego 2015 r.

dotycząca zaktualizowania listy mediatorów w Sądach Okręgowych.

 

W związku z niedopełnieniem obowiązków przez niektórych mediatorów  wpisanych  na listę stałych mediatorów sądowych w Sądach Okręgowych   postawiamy:

1)   Ustalić termin aktualizacji danych osobowych mediatorów rekomendowanych przez Fundację w Sądach Okręgowych (adres, telefon, e-mail) ze wskazaniem właściwości Sądu Okręgowego, w którym pragnie pełnić funkcję mediatora sądowego, do 30.04.2015 r.

2)   Uchwalić,  iż po tym terminie mediator, który nie wywiąże sie z zobowiązania, zostaje skreślony z listy mediatorów rekomendowanych przez Fundację w Sądzie Okręgowym.

3)   Uchwalić, iż mediator, który zrezygnuje z przeprowadzenia mediacji  wskazanej przez Sądy - poza rezygnacją zgodną z rozporządzeniem w tej sprawie - jest automatycznie wykreślony z listy mediatorów rekomendowanej przez Fundację.

4)   Uchwalić wprowadzenie legitymacji mediatora sądowego rekomendowanego przez Fundację  i aktualizowania jej  każdego roku do dnia 31 stycznia.

5)   Uchwalić wprowadzenie opłaty w wysokości 30 zł rocznie na cele statutowe Fundacji, związanej z aktualizowaniem listy rekomendowanych przez Fundację mediatorów sądowych, w tym legitymacje, znaczki pocztowe, telefony.

6)   Uchwalić, iż ponowne wpisanie na listę mediatorów rekomendowanej rzez Fundację zostanie dokonane po odbyciu uzupełniającego szkolenia w Fundacji i dokonaniu opłat.

Marek Pietrasik (Prezes Zarządu )

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

Szczecin, 5 luty 2014 r.

 

  

Szczecin, 5 luty 2014 r.

 

   Uchwała Zarządu Fundacji  nr 2/2014

 z dnia 5 lutego 2014 r.

dotycząca zaktualizowania listy mediatorów w Sądach Okręgowych.

 

 

W związku z niedopełnieniem obowiązków przez niektórych mediatorów  wpisanych  na listę stałych mediatorów sądowych w Sądach Okręgowych   postawiamy:

 1. Ustalić termin aktualizacji danych osobowych mediatorów rekomendowanych przez Fundację w Sądach Okręgowych (adres, telefon, e-mail) ze wskazaniem właściwości Sądu Okręgowego, w którym pragnie pełnić funkcję mediatora sądowego, do 30.09.2014 r.

 2. Uchwalić,  iż po tym terminie mediator, który nie wywiąże sie z zobowiązania, zostaje skreślony z listy mediatorów rekomendowanych przez Fundację w Sądzie Okręgowym.

 3. Uchwalić, iż mediator, który zrezygnuje z przeprowadzenia mediacji  wskazanej przez Sądy - poza rezygnacją zgodną z rozporządzeniem w tej sprawie - jest automatycznie wykreślony z listy mediatorów rekomendowanej przez Fundację.

 4. Uchwalić wprowadzenie legitymacji mediatora sądowego rekomendowanego przez Fundację  i aktualizowania jej  każdego roku do dnia 31 stycznia.

 5. Uchwalić wprowadzenie opłaty w wysokości 30 zł rocznie na cele statutowe Fundacji, związanej z aktualizowaniem  listy rekomendowanych przez Fundację mediatorów sądowych, w tym legitymacje, znaczki pocztowe, telefony.

 

Prezes Fundacji Marek Pietrasik  

 

 

 

 


                                                                             KANCELARIA MEDIACJI I NEGOCJACJI 

Czynna w każdy poniedziałek od 11.00-13.00 oraz 17.00-19.00

adres Aleja Jana Pawła II 42 gabinet 4 U2 pierwsze pietro
SPRAWY DO MEDIACJI/ CENNIK MEDIACJI


 • W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach sąd może skierować strony do mediacji, której celem jest zawarci ugody przed mediatorem, równoważnej z ugodą sądową.
 • W trakcie trwania postępowania każda ze stron może złożyć do sądu wiosek o skierowanie sprawy do mediacji.
 • Strony mają prawo wyboru mediatora, osobę mediatora może również zaproponować sąd.
 • Zawarcie ugody jest dopuszczalne w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron, np. sprawy o zapłatę, o eksmisję, o zniesienie współwłasności, o dział spadku, o podział majątku, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o przywrócenie o pracy.
 • Nie można zawrzeć ugody w sprawach, w których sąd ma za zadanie jedynie stwierdzić zaistniały stan prawny, np. sprawy o ustalenie prawa, o zasiedzenie, o stwierdzenie nabycia spadku oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Sąd nie kieruje do mediacji spraw rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.
 • W sprawach o rozwód lub separację, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd również może skierować strony do mediacji, której przedmiotem będzie wówczas pojednanie małżonków, a jeśli do pojednania nie dojdzie celem mediacji będzie ugodowe załatwienie kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych.
 • Jeśli warunki ugody nie są przez którąś ze stron realizowane, druga strona może, po nadaniu ugodzie sądowej klauzuli wykonalności, dochodzić ich spełnienia w drodze egzekucji komorniczej, identycznie jak przy wyroku.
 • Do mediacji można przystąpić nie tylko w trakcie trwania sprawy sądowej, istnieje również możliwość skorzystania z mediacji zanim złożony zostanie pozew do sądu (mediacja umowna, pozasądowa).
 • Strona z własnej inicjatywy może zwrócić się do mediatora, celem ugodowego rozwiązania sporu.
Prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych - rodzinnych
 
Przykładowy zakres spraw:
 
• w sprawach o rozwód i separację, 
• wspólność majątkowa małżeńska, 
• podział majątku małżonków, 
• ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem, 
• alimenty na dziecko, 
• alimenty dla małżonka, 
• zaspokajanie potrzeb rodziny, 
• ustalenie miejsca pobytu dziecka 
• rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.

Prowadzenie mediacji biznesowych i gospodarczych w sporach:

• przy realizacji i negocjacjach umów handlowych,
• powstałych przy dochodzeniu wierzytelności,
• związanych z obrotem nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi,
• powstałych przy tworzeniu, prowadzeniu działalności i rozwiązywaniu spółek,
• o roszczenie na linii wspólnicy/akcjonariusze – spółka oraz spółka – zarząd,
• powstałych w związku z działalnością centrów handlowych,
• w obrocie morskim i portowym (prawo morskie),
• upadłościowych i postępowaniach naprawczych,
• powstałych przy fuzjach, przejęciach lub sprzedaży przedsiębiorstwa.

Prowadzenie mediacji biznesowych i gospodarczych w sporach:
• przy realizacji i negocjacjach umów handlowych,
• powstałych przy dochodzeniu wierzytelności,
• związanych z obrotem nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi,
• powstałych przy tworzeniu, prowadzeniu działalności i rozwiązywaniu spółek,
• o roszczenie na linii wspólnicy/akcjonariusze – spółka oraz spółka – zarząd,
• powstałych w związku z działalnością centrów handlowych,
• w obrocie morskim i portowym (prawo morskie),
• upadłościowych i postępowaniach naprawczych,
• powstałych przy fuzjach, przejęciach lub sprzedaży przedsiębiorstwa.

BILANS FUNDACJI 2015 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

BILANS FUNDACJI 2015 R. 

Szczecin 25.03. 2016

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2015

 1. Fundacja porozumienia Społecznego i Integracji „IMPULS” została ustanowiona przez Magdalenę Kroczyk zam. Szczecin 71-246, ul. Romera 35 m 8 i Marka Pietrasika zam. Szczecin 71-468, ul. Sosnowa 27, aktem notarialnym z dnia 07.11.2007 r. w Kancelarii Notarialnej Izabeli Beaty Najmrodzkiej w Szczecinie .
 2. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.11.2007r pod numerem 0000293929, numer statystyczny REGON 320440441,
 3. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 4. Pierwszy zarząd Fundacji był dwu osobowy i w jego skład wchodzili fundatorzy założyciele.
 5. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.

 

2.pkt 1-

A)  Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS  ul. Sosnowa 27               71-468 Szczecin  . Data wpisu do KRS  27.11.2007r.  Nr KRS 0000293929. REGON 320440441.

B)  Dane członów Zarządu Fundacji :

1.  Marek Pietrasik  - prezes zarządu  - zamieszkały w Szczecinie 71-468   ul. Sosnowa 27

2. Dwie osoby oczekują na wpis w KRS na Wiceprezesów  Zarządu Fundacji

   - Joanna Dziumienko

   -  Jolanta Łempicka

 

 C)  Cele Fundacji :

 

 1)  POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ

ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;

2)  WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTEPCZEJ;

3)  DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB

ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;

4)  DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA;

5)  DZIAŁALNOSC NA RZECZ MNIEJSZOSCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JEZYKA

REGIONALNEGO;

6)  OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA;

7)  DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;

8)  PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJACYCH BEZ PRACY I

ZAGROZONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;

9)   DZIAŁALNOSC NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MEZCZYZN;

10)  DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM;

11)  DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI;

12)  DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH;

13)  NAUKA, SZKOLNICTWA WYZSZEGO, EDUKACJA, OSWIATA I WYCHOWANIE;

14)  WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEZY;

15)  KULTURA, SZTUKA, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO;

16)  WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ;

17)  EKOLOGIA, OCHRONA ZWIERZAT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO;

18)  TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO;

19)  UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOSCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD

OBYWATELSKICH, A TAKZE DZIAŁANIA WSPOMAGAJACE ROZWÓJ DEMOKRACJI;

20)  POMOC OFIAROM KATASTROF, KLESK ZYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W

KRAJU I ZA GRANICA;

21)  DZIAŁALNOSC NA RZECZ. RODZINY, MACIERZYNSTWA, RODZICIELSTWA UPOWSZECHNIANIA I

OCHRONY PRAW DZIECKA;

22)  PRZECIWDZIAŁANIE UZALEZNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.

2.pkt 2 - 

A/   w roku 2015 Fundacja zorganizowała wypoczynek dla dzieci  na zimowisku pod nazwą „Kids Town – niezapomniane półkolonie zimowe”.. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 6.000,00zł (sześć tysięcy zł   złotych) na dożywienie dzieci.

 Otrzymaną kwotę rozliczyliśmy fakturami (obiady śniadania podwieczorki itp) i przedstawiliśmy dokumenty rozliczeniowe  zgodnie z umową z Urzędem Miasta Szczecin w marcu 2015 r.

2.pkt 2 –

 B/  w roku 2015 Fundacja otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  w wysokości 60000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy )  na kontynuowanie wydania magazynu dla rodziców "Ecostyl" w nakładzie 6000 szt. o łącznym nakładzie 30000,00 szt. 

Dotacja  została rozliczona w terminie.

C/  w roku 2015 Fundacja otrzymała dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego  w wysokości 29.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy )  na kontynuowanie wydania magazynu dla rodziców "Ecostyl" w nakładzie 1000 szt. o łącznym nakładzie 5000,00 szt. 

Dotacja  została rozliczona w terminie.

 

 

2.pkt 3 -   Fundacja została wpisana  do rejestru przedsiębiorstw w dniu 23.02.2015r.

2.pkt 4-   odpisy uchwał:

-  Uchwała Zarządu  nr  1/2015  z dnia  05.01.2015r

-  Uchwała Zarządu nr   2/2015  z dnia   05.02.2015r

-  Uchwała Zarządu nr   3/2015  z dnia   05.02.2015r

-  Uchwała Zarządu nr  4/2015  z dnia   05.02.2015r

2.pkt 5 -  Kwota  uzyskanych dochodów  w wysokości ...................... zł w całości  została uzyskana z sprzedaży usług szkoleniowych  i darowizn .

 darowizny ..............................zł

usługi szkoleniowe..........................zł

dotacje..............................................zł

a) WFOSiGW w Szczecinie – 60.000,00zł

b) Urząd Miasta Szczecin – 6.000,00zł

c) Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski -29.000,00 zł

2.pkt 6 -  Koszty poniesione na:

a)  realizacje celów statutowych.........................................zł

b)  administracja(czynsz, opłaty tel., pocztowe itp)...........................................zł

c) działalność gospodarcza .................................................zł

d) pozostałe koszty  ............................................................zł

 

2.pkt 7a -  W roku 2015 w Fundacji nie były zatrudnione osoby na umowę o pracę. Zatrudnienia odbywały się na umowę o dzieło i zlecenie.

2.pkt 7b -  Nie zostały wypłacone wynagrodzenia z działalności gospodarczej. Nie zatrudnialiśmy osób na umowę o prace.

2.pkt 7c - Fundacja nie wypłaciła członkom Zarządu oraz innych organów wynagrodzeń i premii. Członkowie Fundacji od początku działalności Fundacji zrezygnowali z wynagrodzenia i premii z uwagi na  zarządzanie Fundacją.

2.pkt 7d - Wydatki  na wynagrodzenia z umów zleceń  ...................................zł

2.pkt 7e   Fundacja nie udzieliła pożyczek w roku 2015.

2.pkt 7f    Fundacja nie ulokowała na kontach bankowych żadnych kwot w 2015r.

2.pkt 7g   Fundacja nie posiadała obligacji , udziałów ,akcji w 2015r.

2.pkt 7h   Fundacja nie nabyła nieruchomości  w2015r.

2.pkt 7i    Fundacja nie posiadała  środków trwałych w 2015r.

2.pkt 7j    Fundacja nie ma aktywów i zobowiązań  w 2015r.

2.pkt 8     W roku 2015 Fundacja zorganizowała wypoczynek dla dzieci  na zimowisku pod nazwą „Kids Town – niezapomniane półkolonie zimowe”.. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 6.000,00zł (sześć tysięcy  złotych) na dożywienie dzieci. Otrzymaną kwotę rozliczyliśmy fakturami (obiady śniadania podwieczorki itp) i przedstawiliśmy dokumenty rozliczeniowe  zgodnie z umową z Urzędem Miasta Szczecin w marcu 2015 r

W roku 2015 Fundacja otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  w wysokości 60000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy )  na kontynuowanie wydania magazynu dla rodziców "Ecostyl" w nakładzie 6000 szt. o łącznym nakładzie 30000,00 szt. 

Dotacja  została rozliczona w terminie.

B/  w roku 2015 Fundacja otrzymała dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego  w wysokości 29.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy )  na kontynuowanie wydania magazynu dla rodziców "Ecostyl" w nakładzie 1000 szt. o łącznym nakładzie 5000,00 szt. 

Dotacja  została rozliczona w terminie.

 

2.pkt 9    Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych PIT 4 w 2015r .Wszelkie należności podatkowe z podpisanych umów zlecenia i umów o zostały opłacone w terminie  w roku 2015r oraz w styczniu 2016r. Posiadamy z świadczenia o niezaleganiu .  

3.   W roku 2015 była prowadzona kontrola fundacji w zakresie  organizacji wypoczynku na zimowisku zorganizowanym przez Fundacje  pod nazwą „Kids Town – niezapomniane półkolonie zimowe”. przez Kuratorium Szczecin.

4.   Sprawozdanie podpisuje jeden członek zarządu zgodnie ze statutem .

5. Fundacja  została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego w dniu 26.08.2014r . Nr. w rejestrze: SZXIII NS-REJ.KRS/250/14/280

Fundacja  nie otrzymała darowizn 1%  w 2015r.

 

 

 

6. Fundacja powołała w dniu  17.08.2014r (wpis w KRS) Radę Fundacji w składzie :

Sławomir Matczak: członek rady

Piotr Słowikowski: członek rady

Katarzyna Korszewska: przewodniczący rady

 

Fundacja zorganizowała :

A / Przeprowadzili zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej na tematy:

 1. Dopalacze zabijają marzenia.
 2. Cyberprzemoc.
 3. Odpowiedzialność za swoje zachowanie.
 4. Asertywność – jak  nie poddać się presji grupy.

B/  Szkolenia rad pedagog i spotkań z rodzicami.

C/  Przeprowadziła szkolenia- Szkoły Mediatora sądowego .

D/  Przeprowadziła mediacje karne ,cywilne,  w oświacie.

 

Szkolenia prowadzone przez Fundacje są przeprowadzane jak jest to możliwe najtaniej przy zachowaniu  bardzo wysokich standardów szkolenia.

 

 

Fundacja przekazała w darowiźnie :

A/  Przekazaliśmy darowiznę pieniężną w wysokości 1800,00 zł (jeden tysiąc osiemset ) na rozwój   współpracy  międzynarodowej między  Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Stanisława Staszica w Nowogardzie Polska  a Szkołą Zawodową  Ssou „ Kole Nedelkovski "w Veles – Macedonia .

 

Otrzymaliśmy w grudniu  2015r od Miasta Szczecin drugi  lokal użytkowy i z własnych środkow został        wyremontowany. Od 2016 została zorganizowana w nim gabinet bioenergoterapeutyczny oraz makrobiotyczny,  pomoc    częściowo odpłatna dla mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego. Jednoczesnie  jest to lokal dla redakcji dwumiesiećznika "Ecostyl".

 

 

Naszym pragnieniem jest, aby;

- we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych Szczecina przeprowadzić dla dzieci ćwiczenia radzenia sobie z konfliktem (mediator w przedszkolu i w szkole podstawowej ),

-przeprowadzić we wszystkich przedszkolach zajęcia dla rodziców i kadry szkolnej zajęcia ze zdrowego stylu jedzenia i spędzania wolnego czasu,

- zwiększyć nakład  miesięcznika Ecostyl aby udostępnić go  do wszystkich szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim.

 

 

 

 

 

Fundacja rozwija się w czterech działach :

1. Mediacje ,szkoły mediacji, kancelaria mediacji ,

2. Zdrowy styl odżywiania , gazeta " Ecostyl", szkoła gotowania, dietetyka, terapia dietą naturalną,

3. Poradnictwo ,diagnoza ,terapia , psychoedukacja i szkolenia dla rodziców ,dzieci ,

4. Szkolenia dla różnorodnych odbiorców,

Zajęcia prowadzą psychologowie ,psychoterapeuci, terapeuci, pedagodzy z 20 i więcej lat praktyki zawodowej , dietetyk, doradcy zawodowi , policjant. To tylko część  działań  przeprowadzonych przez fundację .

 

 BILANS 2015

 

 
BILANS FUNDACJI 2014r


Bilans  Fundacji 2013 r


REKOMENDACJE

STATUT FUNDACJI

 


MEDIATORZY


Mediatorzy prosze się zapoznać z uchwałą 2-2015 Zarzadu Fundacji oraz uchwałą z 2014r  sprawa pilna do 30.04.2015r 


Marek Pietrasik 

tel. 502 488 159, e-mail: markopie@poczta.onet.pl.

Psychoterapeuta, pedagog, mediator od 2005 roku wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Prezes Fundacji, szkoleniowiec w Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie oraz Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji w Szczecinie z zakresu mediacji cywilnych ,rodzinnych, karnych, gospodarczych , pozasądowych .Terpeuta, psychoedukator, trener SET, ART, SORE, 

                                                                        

Iwona Makowska

Tel. 512-082-190, e-mail: iwoncia185m@wp.pl

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, magister ekonomii, licencjonowany pośrednik i zarządca nieruchomości. Komunikatywna, kreatywna, gwarantująca profesjonalną i szybką obsługę. Wpisana na listę mediatorów sądowych od 2013 roku w Sadzie Okręgowym w Szczecinie. Specjalizuje się w mediacjach cywilnych, rodzinnych, karnych i gospodarczych.
                                                                     

Emilia Niedźwiecka

Tel. 793-002-672, e-mail: e.niedzwiecka@wp.pl

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego wydziału Teologicznego w Szczecinie, magister Nauk o Rodzinie o specjalizacji: poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny. Posługuję się językiem migowym. Posiadam wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia skutecznej mediacji. Wpisana na listę mediatorów sądowych od 2014 roku w Sadzie Okręgowym w Szczecinie. Specjalizuję się w mediacjach cywilnych, rodzinnych, i gospodarczych.

 


KONTAKTFundacja Porozumienia Społecznego i Integracji "Impuls"
Szczecin, al. Jana Pawła II 42 gab. 4 (U2)

Kancelaria Mediacji i Negocjacji 
Czynna w każdy poniedziałek w godzinach  10.00-12.00 oraz 16.00-18.00 

*Bezpłatne porady na temat mediacji 
*Mediacje płatne 
Dyżury prowadzą: wykwalifikowani mediatorzy  sądowi i społeczni,


 Dyrektor kancelarii Mediacji i Negocjacji  Beata Gąsior, tel. 607 105 372

 


Redakcja Magazyny dla Rodziców, dzieci, nauczycieli "ECOSTYL" 

Czynna w każdy wtorek w godzinach  10.00-12.00 oraz 14.00-16.00 
zapraszamy  do współpracy 

 


 Dyrektor kancelarii Mediacji i Negocjacji  Beata Gęsior, tel. 607 105 372
 Marek Pietrasik - Prezes Fundacji, tel. 502 488 159
 


 numer konta : 07 1540 1085 2048 5382 3708 0001

Rejestry:

 0000293929
 320440441
 852-25-21-937

 

SZKOŁA MEDIACJI START 25.11.2017r.

14899
mobile