Są sprawy w sądach, które trwały ponad 30 lat. Takich, które trwały kilkanaście lat, osobiście znam kilka. Może Tobie uda się w 5 lat. Może. Jednak nikt – kto sądzi się już 10 lat – przed dziesięcioma latami nie zakładał takiego scenariusza.

Możesz jednak porozumieć się w mediacji. W trzy miesiące. Bez najmniejszego ryzyka.

Mariusz Adam Szeląg

Mediator z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Szczecinie

Mediacja to droga do porozumienia
Droga bez ryzyka

Co czyni mediacje najlepszym wyborem?

Dobrowolność, szybkość postępowania, bezstronność oraz brak kosztów opinii dodatkowych. Co jeszcze czyni mediacje tak bardzo atrakcyjnym?

Wpływ na wynik 

W mediacji każdy sam ustala warunki, które może zaakceptować. 

Poufność 

Propozycje złożone w mediacji składane są bez ryzyka, ponieważ nie można się powoływać na te propozycje w sądzie. (Art.  183.4. § 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

Każdy może swobodnie uczestniczyć w mediacji, ponieważ uczestnicząc w mediacji nie pogarsza się swojej ewentualnej sytuacji w sądzie.

Komfort prawny

W mediacji można uczestniczyć samodzielnie lub z udziałem swoich pełnomocników. Trzeba podkreślić, że można nie znać w ogóle prawa, bowiem nie można powoływać się w sądzie na propozycje w mediacji, a ugoda zostanie podpisana dopiero po sprawdzeniu jej przez pełnomocników.

Mediacja to droga bez ryzyka.

Warunek rozpoczęcia mediacji

Jest tylko jeden. To wola porozumienia.

Z uwagi na sposób rozpoczęcia mediacji mówimy o mediacjach umownych gdy strony decydują się zakończyć spór przed skierowaniem sprawy do sądu oraz o mediacjach sądowych gdy sąd wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji.

Masz pytania? Zapytaj Mediatora: Mariusz Adam Szeląg Tel.: 0795 929 639