Czy taki przepis ma sens?

Niezależnie od wyników sprawy sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów procesu powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji (art. 103 § 2kpc). Czy taki przepis ma sens … Czytaj dalej

Zatwierdzenie ugody w sądzie

Art. 95. I) Nie pobiera się opłat od wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację. (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach … Czytaj dalej

Dla kogo zachowek?

Osoby, które dziedziczyłyby ustawo, a zostają pominięte – potocznie wydziedziczone – w testamencie, mogą wystąpić przeciwko spadkobiercy o zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej ułamkowi wartości udziału, który przypadałby im przy dziedziczeniu … Czytaj dalej

Szansa na rozwód w zgodzie

W czasie pandemii pojawia się więcej tarć i nieporozumień między małżonkami lub rodzicami i dziećmi. Polubowne rozwiązanie konfliktu umożliwia szybsze i tańsze zakończenie sporu oraz poprawę wzajemnych relacji. Artykuł Marcina … Czytaj dalej

Zasady mediacji – nieformalność

List polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru nie występuje w mediacji. Dobry mediator nie korzysta z takiej formy korespondencji, ponieważ w mediacji nic nie jest nikomu udowadniane. Termin mediacji ustalamy z … Czytaj dalej

Powstanie Krajowy Rejestr mediatorów

Dzięki mediatorom skraca się czas postępowań sądowych i poprawia dostęp do sądu. Krajowy Rejestr Mediatorów będzie rejestrem publicznym, jawnym dla każdej zainteresowanej osoby. Znajdą się w nim informacje o mediatorach … Czytaj dalej