Dla kogo zachowek?

Osoby, które dziedziczyłyby ustawo, a zostają pominięte – potocznie wydziedziczone – w testamencie, mogą wystąpić przeciwko spadkobiercy o zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej ułamkowi wartości udziału, który przypadałby im przy dziedziczeniu ustawowym.

Zachowek, który może być niezgodny z wolą spadkodawcy służyć ma w systemie prawnym zapewnieniu utrzymania najbliższej rodziny. Taki stan budzi naturalne emocje stron i spór o wartość tego udziału.

Mediacje to droga do porozumienia akceptowalnego przez wszystkie strony.