Mediacje gospodarcze

W biznesie liczy się czas, a czas to pieniądz. Czas w sądzie to czas, w którym nie zarabiamy pieniędzy, lecz je tracimy. Postępowania są długotrwałe i często skomplikowane. Dobre relacje biznesowe to wartość dodana mediacji. 

Ewentualna opinie biegłego sądowego, które sąd może lecz nie musi uwzględnić to istotne koszty postępowania. To przede wszystkim jednak dalszy upływ czasu postępowania o nikomu nie znanym wyniku zakończenia.

W przypadku samodzielnej decyzyjności uczestników mediacji ugoda  może zostać zawarta w kilka dni od rozpoczęcia mediacji.

Mediacje gospodarcze mogą dotyczyć

  • sporów o zapłatę, 
  • podziału spółek, 
  • nieuczciwej konkurencji, 
  • praw autorskich, 
  • wykonywania zobowiązań umownych.

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do mediatora
Mariusz Adam Szeląg

Tel. 795 929 639

mariusz.szelag@gmail.com