Mediacje spadkowe

Spory o dział spadku prowadzą do wieloletnich postępowań sądowych, w których tak sąd jak i strony powołują biegłych i rzeczoznawców.  Koszty prowadzenia takich spraw na drodze postępowania sądowego stanowią istotną część masy spadkowej, a gdy ta jest niewielka mogą nawet ją przewyższać. Decydując się na dział spadku przed mediatorem nie ma konieczności składania wniosku do sądu o dział spadku.

W każdym mieście znajdują się nieruchomości, które w wyniku sporów sądowych popadły w ruinę. W odróżnieniu od sprawy zakończonej wyrokiem sądu, zawierając ugodę przed mediatorem strony zyskują nie tylko czas i pieniądze ale i możliwość obudowy wzajemnych relacji.

Ważne: Aby dokonać działu spadku konieczne jest ustalenie osób które dziedziczą po osobie zmarłej. Dokumentem, który potwierdza prawo do spadku jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydawane przez sąd po przeprowadzeniu rozprawy lub poświadczenie dziedziczenia, którego można dokonać u notariusza. Oba dokumenty są równoważne. Dopiero mając taki dokument można dzielić spadek.

Gdy krąg osób, które dziedziczą jest ustalony a strony nie są zgodne co do podziału majątku najlepszym sposobem rozwiązania z sytuacji jest mediacja.

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do mediatora
Mariusz Adam Szeląg

Tel. 795 929 639

mariusz.szelag@gmail.com