Mariusz Szeląg

Mediacje prowadzę od 2012 roku. Specjalizuję się w mediacjach w sprawach gospodarczych oraz spadkowych i rodzinnych. Od 2016 roku decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie jestem wpisany na listę mediatorów sądowych. Od 2019 roku należę również do Zachodniopomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Szczecinie.

Ukończyłem Szkołę Mediacji i Warsztaty konstruowania ugód oraz kurs Psychological First Aid autoryzowany przy Johns Hopkins University. Ponadto uczestniczyłem w wielu konferencjach i szkoleniach dla mediatorów i wykładach z zakresu psychologii. Posiadam wiedzę z zakresu zarządzania jakością potwierdzoną Certyfikatem TÜV Rheinhald. Prowadzę mediacje transgraniczne w języku niemieckim.

Interesuję się mediacjami i psychologią.

W różnym zakresie opiniowałem kilka tysięcy spraw w zakresie nieruchomości, w szczególności w zakresie stanu i wartości, umów najmu, podziału, oceny stanu, wpływu ograniczonych praw rzeczowych,  co potwierdzają szkolenia, referencje i certyfikaty.