Mediacje
najlepsza droga do porozumienia

Mediacje umowne to mediacje przedsądowe.  Mediacje sądowe to mediacje prowadzone na podstawie postanowienia sądu. Możliwe jest prowadzenie mediacji drogą elektroniczną. Mediacja to optymalny wybór, ponieważ to droga bez ryzyka.

Większość spraw, w których nie dochodzi do przemocy może być poddana mediacji