Czy taki przepis ma sens?

Niezależnie od wyników sprawy sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów procesu powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji (art. 103 § 2
kpc).

Czy taki przepis ma sens gdy mediacja jest dobrowolna? Tak, bo przystępując do mediacji nie masz obowiązku zawarcia ugody.

Masz prawo się nie dogadać i jeśli będziesz mieć racje w sprawie to sąd zasadzi Ci koszty mediacji – nic więc nie ryzykujesz. Jeśli jednak nie przystępujesz do mediacji to nie dajesz szansy na zakończenie sporu.