Zatwierdzenie ugody w sądzie

Art. 95.

I) Nie pobiera się opłat od wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację. (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)