Zasady mediacji – nieformalność

List polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru nie występuje w mediacji. Dobry mediator nie korzysta z takiej formy korespondencji, ponieważ w mediacji nic nie jest nikomu udowadniane. Termin mediacji ustalamy z … Czytaj dalej

Zasady mediacji – bezstronność

Mediator nie jest pełnomocnikiem żadnej ze stron. Mediator nie ocenia także racji, ponieważ nie jest ani sędzią ani arbitrem. Obie strony są wobec mediatora równe.