Zasady mediacji – nieformalność

List polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru nie występuje w mediacji. Dobry mediator nie korzysta z takiej formy korespondencji, ponieważ w mediacji nic nie jest nikomu udowadniane. Termin mediacji ustalamy z Państwem przez telefon lub drogą korespondencji elektronicznej.

Tylko ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc ugody sądowej. Podpisanie ugody nie wymaga wiedzy prawniczej, ponieważ przed jej podpisaniem macie Państwo prawo do jej sprawdzenia przez Państwa pełnomocnika prawnego.