Powstanie Krajowy Rejestr mediatorów

Dzięki mediatorom skraca się czas postępowań sądowych i poprawia dostęp do sądu. Krajowy Rejestr Mediatorów będzie rejestrem publicznym, jawnym dla każdej zainteresowanej osoby. Znajdą się w nim informacje o mediatorach prowadzących mediacje sądowe i pozasądowe.