Szansa na rozwód w zgodzie

W czasie pandemii pojawia się więcej tarć i nieporozumień między małżonkami lub rodzicami i dziećmi. Polubowne rozwiązanie konfliktu umożliwia szybsze i tańsze zakończenie sporu oraz poprawę wzajemnych relacji. Artykuł Marcina … Czytaj dalej