To się bardzo opłaca. 8,7tyś. zł zwrotu!

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd z urzędu zwraca całość opłaty sądowej od pozwu, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy zawarto ugodę. Jeżeli do zawarcia ugody doszło po rozpoczęciu rozprawy, wówczas zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. a u.k.s.c. zwrot nastąpi w wysokości trzech czwartych uiszczonej opłaty.