Kto w sądzie reprezentuje dziecko w sprawie rozwodowej?

Interesy jednego z rodziców reprezentuje pełnomocnik, interesy drugiego z rodziców reprezentuje drugi pełnomocnik. Sąd wydaje wyrok w oparciu o przepisy (przynajmniej mamy taką nadzieję). Wszyscy powołują się na dobro dziecka. Kto jednak faktycznie dba o dobro dziecka? Kto na sali sądowej reprezentuje dobro dziecka? Czy jest taka osoba w zawodzie prawniczym, która interes dziecka przekłada nad interes klienta? Czy pełnomocnik reprezentując interesy swojego klienta będzie równocześnie reprezentował dobro dziecka?