Zasady mediacji – bezstronność

Mediator nie jest pełnomocnikiem żadnej ze stron. Mediator nie ocenia także racji, ponieważ nie jest ani sędzią ani arbitrem. Obie strony są wobec mediatora równe.

Warto mediować w biznesie

Mediacja gospodarcza pozwala na szybkie zakończenie sporu i ustalenie zasad współpracy na przyszłość. W przypadku sporów między firmami najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do zawodowego mediatora. To oszczędność nerwów, czasu i pieniędzy bez utraty … Czytaj dalej